| Fortsätt med ett tidigare sparat formulär
Återuppta senare

För att kunna återuppta det här formuläret senare, ange din E-postadress och ange ett lösenord.

Välkommen!

TFS logo


Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges mest utmanande ledarskapsprogram som kommer att förändra inte bara ditt liv utan många andras


Lead Now, Change Beyond - Teach for Swedens ledarskapsprogram vänder sig till dig som vill använda ditt ledarskap för att bygga framtiden. I det tvååriga programmet kommer du att fördjupa, medvetandegöra och bredda ditt ledarskap samtidigt som du arbetar som lärare och läser in en Kompletterande Pedagogisk Utbildning. 


Här, i ansökans första del, är vi nyfikna på att veta vad som motiverar dig att söka vårt ledarskapsprogram. Vi frågar även om kontaktuppgifter och akademiska meriter. Innan vi drar igång med dessa delar så uppmanar vi dig att bekräfta dessa grundläggande förutsättningar.
Dina personuppgifter krävs för rekrytering och urval till Teach for Swedens ledarskapsprogram. Uppgifterna sparas maximalt fem år och kommer därefter att anonymiseras. Läs mer om vår integritetspolicy på vår hemsida. Eventuella frågor gällande Teach for Swedens lagring av data kan skickas till GDPR@teachforsweden.se.
Kontaktuppgifter


Under ledarskapsprogrammets två år läser du en specialutformad Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU) som ger dig din lärarexamen. Våra lärosäten ansvarar för förhandsgranskningen av dina akademiska meriter och antagningen till KPU. Vi har både programdeltagare som är nyexaminerade och de som arbetat en tid efter sina studier. Oavsett var i din karriär du står behöver du vara behörig KPU:n. 


Du kan läsa om de akademiska behörighetskraven på vår hemsida
 

   


Validering av utländska betyg

För dig som inte fått dina betyg verifierade genom UHR vänligen kontakta UHR för att säkra att dina betyg är godkända av svenska universitet. Teach for Sweden har ingen expertis eller beslutsrätt kring detta utan följer våra lärosätens krav.
Rätt matchning till programmet och placering
Motivation är en viktig del när vi söker rätt matchning till programmet. I vårt ledarskapsprogram motiveras programdeltagarna av olika drivkrafter. Vi är nyfikna på vad som motiverar dig.

Skalan visar motivation där 1 är lägst och 10 högst.

Placering

Våra programdeltagare arbetar främst i fyra regioner:
Öst (Stockholm med omnejd) 
Väst (Göteborg med omnejd)
Syd (Malmö med omnejd)
TFS-Distans (Utanför de tre storstadsregionerna)
Läs mer om TFS-distans och anställningsprocessen HÄR

Kännedom

Genom att svara på dessa frågor hjälper du oss att nå fler sökande. Svaren kommer inte användas i urvalssyfte utan enbart för att utvärdera våra marknadsföringsinsatser. 


Klicka på "slutför" för att skicka in din ansökan. Om knappen inte fungerar, gå igenom formuläret och dubbelkolla att du har svarat på alla obligatoriska frågor, de är markerade med en röd asterisk.