Larcier opleiding
Colloquium: DE ARCHIEVEN VAN DE MISDAAD
Onvermoede schatten van de gerechtelijke politie
14/12/2018 (STAM Gent, Godshuizelaan 2, 9000 Gent) - 09u00 tot 13u30
Deelnemer

FacturatieadresDe registratie van de hierboven vermelde gegevens gebeurt uitsluitend voor commerciële en administratieve doeleinden. Conform de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft u recht op inzage van deze gegevens en op verbetering ervan. Tevens beschikt u over het recht u te verzetten tegen de verwerking van deze gegevens in het kader van direct marketing. Alle inlichtingen betreffende de verwerking van deze gegevens kunnen verkregen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. MEM