logodavidson
מפגש חשיפה  אלפא
פרטים טכניים


פרטי התלמיד/הנא להזין 9 ספרות
/
/
פרטי בית הספר
פרטים נוספים

נא לפרט את שם התכנית בה השתתפתפרטי הורים


פרטי המפגש

מפגש פרונטלי יתקיים ב-4.1.23 בשעה 17:30 | אולם הברווז, מכון דוידסוןפרטים נוספים


כתובת
פרטים נוספיםאישורים


פרטי עבודות גמרפרטי חוגי מדע
פרטי מדע חישובי

פרטי מדעי המחשב, אקדמיה ותעשייה

פרטי כימיה ברשתפרטי מדעי כדוה"אפרטי מדעי כדוה"א – מקצועות מוגברים
פרטי מחנות קיץפרטי ח"צ


תכנית ח"צ - טופס הרשמה
פרטי קורסים מקוונים


פרטי טורניר הכספות


פרטי גן המדע-סדנאות קיץ