logodavidson
מפגש חשיפה  אלפא
מפגש חשיפה אלפא (תשפ"ה)
פרטים טכניים

פרטי התלמיד/הנא להזין 9 ספרותפרטי בית הספר
פרטים נוספים


פרטי הוריםפרטי המפגש
קיום המפגש הפרונטלי מותנה בהנחיות פיקוד העורף. במידת הצורך, המפגש יהיה מקוון וקישור יישלח לנרשמים.

אזלו המקומות. ניתן לפנות לקשרי לקוחות במייל: davidson@weizmann.ac.il
פרטים נוספים


כתובת
אישורים