פדיון כפרות - יום כיפור תש"פ

תחל שנה - תמונה
פרטי התורם** התרומה מוכרת על פי סעיף 46 למס הכנסה.

תודה על חלקכם בהגשמת החזון!
לוגו צהר שוכב 2017
facebook