פדיון כפרות - יום כיפור תשפ"ג

פדיון כפרות - תחל שנה
פרטי התורם


ספרות בלבד, ללא מילים

"זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי, זה הכסף ילך לצדקה, ואני אלך לחיים טובים ארוכים ולשלום"


* התרומה מוכרת על פי סעיף 46 למס הכנסה.
** לתרומה חודשית ללא התחייבות, אנא לחצו כאן

facebook