פדיון כפרות - יום כיפור תשפ"א

תחל שנה - תמונה
פרטי התורם


ספרות בלבד, ללא מילים


* התרומה מוכרת על פי סעיף 46 למס הכנסה.
** לתרומה חודשית ללא התחייבות, אנא לחצו כאן

תודה על חלקכם בהגשמת החזון!
לוגו צהר שוכב 2017
facebook