Aanvraagformulier Brabant Remembers

| Open een eerder opgeslagen formulier
Opslaan

Vul hier uw e-mailadres in en kies een wachtwoord om uw gegevens op te slaan.

Inleiding

Prefill Fields


Boven het aanvraagformulier ziet u de verschillende tabbladen die moeten worden ingevuld. Zo kunt u makkelijk zien hoever u bent.


Bij de diverse velden kunt u extra informatie krijgen over wat u moet invullen door met de muis over het veld te gaan.

Een rode ster bij de vraag geeft aan dat deze verplicht moet worden beantwoord.


Wanneer u problemen heeft met het gebruik van de scrollbar kunt u ook gebruik maken van de Tab knop op uw toetsenbord om van vraag naar vraag te gaan.


U kunt tussentijds stoppen. U kunt dan uw emailadres invullen en op een later moment doorgaan met uw aanvraag.


Belangrijk is dat u een ruime schatting maakt van het aantal veteranen en partners. De eventuele subsidietoekenning is namelijk een maximale toekenning. Het toegekende bedrag kan achteraf alleen naar beneden bijgesteld worden.

Wij ontvangen graag de uitnodiging voor de reünie en eventueel het programma. Aan het einde van het aanvraagformulier kunt u deze toevoegen.


Heeft u vragen, tijdens kantooruren kunt u ons altijd bellen op 030-2006833

Veel succes met invullen!Boven het aanvraagformulier ziet u de verschillende tabbladen die moeten worden ingevuld. Zo kunt u makkelijk zien hoever u bent.

Bij de diverse velden kunt u extra informatie krijgen over wat u moet invullen door met de muis over het veld te gaan.

U kunt tussentijds stoppen. U kunt dan uw emailadres invullen en op een later moment doorgaan met uw aanvraag.


Een rode ster bij de vraag geeft aan dat deze verplicht moet worden beantwoord.


Wanneer u problemen heeft met het gebruik van de scrollbar kunt u ook gebruik maken van de Tab knop op uw toetsenbord om van vraag naar vraag te gaan.


Het is makkelijk om vooraf een aantal gegevens klaar te leggen


Welke documenten heeft u nodig?

1. Het uittreksel bij de Kamer van Koophandel 

2. Een uitgewerkt projectplan

3. Een bijbehorend communicatieplan

4. Een gespecificeerde begroting en dekkingsplan

5. De statuten van uw  organisatie (altijd bij eerste aanvraag of indien de statuten recent zijn gewijzigd)

6. Het meest recente activiteitenplan en/of jaarverslag van de organisatie (alleen bij een aanvraag vanaf 100.000 euro)

7. De meest recente balans en resultatenrekening en de begroting van het lopende jaar (alleen bij een aanvraag vanaf 100.000 euro)


Aan het einde van het aanvraagformulier kunt u deze documenten toevoegen.

Heeft u vragen, tijdens kantoortijden kunt u ons altijd bellen op 030-200 68 33.

Veel succes met invullen.

Boven het aanvraagformulier ziet u de verschillende tabbladen die moeten worden ingevuld. Zo kunt u makkelijk zien hoever u bent.


Bij de diverse velden kunt u extra informatie krijgen over wat u moet invullen door met de muis over het veld te gaan.


Een rode ster bij de vraag geeft aan dat deze verplicht moet worden beantwoord.


Wanneer u problemen heeft met het gebruik van de scrollbar kunt u ook gebruik maken van de Tab knop op uw toetsenbord om van vraag naar vraag te gaan.


U kunt tussentijds stoppen. U kunt dan uw emailadres invullen en op een later moment doorgaan met uw aanvraag.


Heeft u vragen, tijdens kantoortijden kunt u ons altijd bellen op 030-200 68 33. 


Veel succes met invullen.

Organisatie

Voortgang
Organisatie --- Contactpersoon --- Inhoud --- Samenwerking --- Publiciteit --- Financieel --- Overig
Voortgang
Organisatie --- Contactpersoon --- Inhoud --- Overig
Organisatie
Wat is de volledige naam en het adres van uw organisatie?

Het vfonds verstrekt alleen subsidies aan rechtspersonen (stichting of vereniging), waarbij er een gescheiden verantwoordelijkheid is tussen uitvoering en toezicht van het project. Hierbuiten vallen de rechtsvormen BV en NV. Het is wel mogelijk een Stichting of Vereniging penvoerder te maken van het project. Deze Stichting of Vereniging wordt dan de 'aanvrager' van de subsidie
BezoekadresPostadres
8 cijfers, Alleen aanvragen van rechtspersonen met inschrijving KvK worden in behandeling genomen

Alleen aanvragen van rechtspersonen met inschrijving KvK worden in behandeling genomen

Organisatie exploitatieContactpersoon

Voortgang
Organisatie --- Contactpersoon --- Inhoud --- Samenwerking --- Publiciteit --- Financieel --- Overig
Voortgang
Contactpersoon --- Inhoud --- Samenwerking --- Publiciteit --- Financieel --- Overig
Voortgang
Organisatie --- Contactpersoon --- Inhoud --- Overig
Voortgang
Contactpersoon --- Inhoud --- Overig
Contactpersoon
Wie is de contactpersoon voor deze aanvraag?


Overdag bereikbaar opContactpersoon Promotieartikelen


Overdag bereikbaar opInhoud

Voortgang
Organisatie --- Contactpersoon --- Inhoud --- Samenwerking --- Publiciteit --- Financieel --- Overig
Voortgang
Contactpersoon --- Inhoud --- Samenwerking --- Publiciteit --- Financieel --- Overig
Voortgang
Organisatie --- Contactpersoon --- Inhoud --- Overig
Voortgang
Contactpersoon --- Inhoud --- Overig
Betalingsgegevens


IBAN zonder spaties invoeren


Hoeveel deelnemers worden er verwacht die aanspraak kunnen maken op deze subsidie?
Uw organisatie is nog geen lid van het Veteranen Platform, neem contact op met het vfonds op 030-200 68 33Call Brabant Remembers
Op welke doelgroep(en) is het project gericht? Vul een ruwe schatting in van het bereik.
Graag de doelgroepen specificeren waar nodig.

Doelgroep Deelnemers Bezoekers Online Sociale Media Radio / TV Geprinte media


Hoe ziet de planning van uw project eruit?
Waar vindt/vinden de bijeenkomst(en)/evenement(en) plaats?
Startdatum Einddatum Locatie Omschrijving
Aanbevelingen
Geef hieronder minimaal 2 referenties van personen die het project kunnen aanbevelen omdat dit verzoek vernieuwend of aanvullend is.  
Vermeld van elke referent de contactgegevens en de reden van zijn/haar aanbeveling.

Organisatie Naam Geslacht Telefoonnummer Aanbeveling

Samenwerking

Voortgang
Organisatie --- Contactpersoon --- Inhoud --- Samenwerking --- Publiciteit --- Financieel --- Overig
Voortgang
Contactpersoon --- Inhoud --- Samenwerking --- Publiciteit --- Financieel --- Overig


Type Organisatie Naam Type anders
Huidige Partner

Type Organisatie Naam Type anders
Nieuwe Partner
Bij educatief lesmateriaal en tentoonstelling verzoeken wij u aan te geven hoeveel instellingen toegezegd hebben te gaan werken met uw materiaal c.q. uw tentoonstelling door te plaatsen:
Educatief Materiaal:


Tentoonstelling


Publiciteit

Voortgang
Organisatie --- Contactpersoon --- Inhoud --- Samenwerking --- Publiciteit --- Financieel --- Overig
Voortgang
Contactpersoon --- Inhoud --- Samenwerking --- Publiciteit --- Financieel --- Overig
Op welke manieren kan het vfonds meegenomen worden in de publiciteit rondom het project?


Geef de sociale media accounts op

Financieel

Voortgang
Organisatie --- Contactpersoon --- Inhoud --- Samenwerking --- Publiciteit --- Financieel --- Overig
Voortgang
Contactpersoon --- Inhoud --- Samenwerking --- Publiciteit --- Financieel --- Overig
Project KostenProject Baten


Soort Naam subsidiegever Bedrag
Project BatenGevraagde Subsidie Brabant Remembers
Overig

Voortgang
Organisatie --- Contactpersoon --- Inhoud --- Samenwerking --- Publiciteit --- Financieel --- Overig
Voortgang
Contactpersoon --- Inhoud --- Samenwerking --- Publiciteit --- Financieel --- Overig
Voortgang
Organisatie --- Contactpersoon --- Inhoud---- Overig
Voortgang
Contactpersoon --- Inhoud---- Overig

Bijlagen bij uw aanvraag
Om deze aanvraag te kunnen beoordelen, hebben wij enkele documenten nodig. We nemen uw aanvraag graag in behandeling zodra alle documenten ontvangen zijn.