Larcier Opleiding

Studienamiddag WERK & STAKING

3 observaties over sociale conflicten en stakingen
Donderdag 24 januari 2019 (Museum voor Schone Kunsten, Gent) - 15u30 tot 19u30

Inclusief boek!
Deelnemer


Voeg een deelnemer toe
FacturatieadresKMO-portefeuille:
Met deze subsidiemaatregel geniet u 30 tot 40% korting
Registratienummer ELS Belgium: DV.0214911
Voor meer informatie, klik hier
Prijzen zijn exclusief btw tenzij anders vermeld. De registratie van de hierboven vermelde gegevens gebeurt uitsluitend voor commerciële en administratieve doeleinden. Conform de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft u recht op inzage van deze gegevens en op verbetering ervan. Tevens beschikt u over het recht u te verzetten tegen de verwerking van deze gegevens in het kader van direct marketing. Alle inlichtingen betreffende de verwerking van deze gegevens kunnen verkregen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. MEM