BASISINFORMATION
  
TIDLIGERE ANSØGT
   

NUVÆRENDE BESKÆFTIGELSE
  

UDDANNELSE
   
Bemærk: Du skal have afleveret alle skriftlige opgaver inden sommerakademiets start den 17. juni 2019. Det er muligt at gå til afsluttende eksamener efter den 17. juni, men du kan ikke forvente at have tid til at læse op til eksamener.KARAKTERER FRA UDDANNELSER
    
Oplys dit karaktergennemsnit på 7-trins-skalaen. 

Det oplyste snit skal fremgå af dine eksamenspapirer. Hvis dine karakterer er givet efter 13-trins-skalaen, skal du omregne dem til 7-trins-skalaenBruge denne omregningstabel: 
Omregningstabel: Fra-13-skalaen-til-7
Hvis dine karakterer er fra et udenlandsk universitet, kan få omregnet dem til 7-trins-skalaen hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Oplys dit karaktergennemsnit som et vægtet gennemsnit:
Dit vægtede gennemsnit er et udtryk for dit karaktergennemsnit i forhold til karakterernes ECTS-vægtning. For at udregne det vægtede gennemsnit skal du:

1. Gange hver enkelt karakter for et fag med det antal ECTS-point, som faget er normeret til 
2. Lægge vægtene sammen og dividere med det antal ECTS-point, som karakterne er givet for

vægtet gennemsnitHvis du ikke er påbegyndt en kandidatuddannelse, så vælg denne mulighed


Bestået matematik på B-niveau er et optagelseskrav.
Hvis du ikke har bestået mat-B, skal du have bestået mat-B senest den 1. juni for at kunne blive optaget. Du kan godt ansøge uden mat-B, men hvis du bliver tilbudt optagelse og ikke har mat-B, skal du inden for en uge sende os dokumentation for, at du er tilmeldt et kursus i mat-B og vil kunne bestå kurset inden den 1. juni. I modsat fald vil tilbuddet frafalde. Vær derfor opmærksom på at tilmelde dig et kursus i god tid, hvis du ikke har mat-B.

ERFARING MED BØRN OG UNDERVISNING
    
Anfør eventuel erfaring med børn og undervisning. Den oplyste erfaring skal fremgå af dit CV.
VÆLG GEOGRAFISK OMRÅDE
    
Vi samarbejder med folkeskoler i socialt udsatte områder i Aalborg, Kalundborg og i hele hovedstadsområdet. Det er alle skoler, hvor du kan bidrage til at gøre en forskel. Defor har det også stor værdi, at du er fleksibel i forhold til valg af område.

I alle områder bør du være indstillet på, at der kan være en del transporttid. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at du flytter tættere på skolen.
 • Ca. 60 procent af dem vi optager skal arbejde i hovedstadsområdet
 • Ca. 20 procent skal arbejde i Kalundborg
 • Ca. 20 procent skal arbejde i Aalborg
Hvis du får et tilbud om optagelse, vil det fremgå af tilbuddet, hvilket område tilbuddet gælder for. 
  • Bemærk: Hvis du får tilbudt en plads i Aalborg, skal du læse matematik som hovedfag (se næste punkt i ansøgningsformularen)
  • Bemærk: Du skal prioritere mindst to områder
  • Bemærk: Desto flere prioriteter du har, desto større chancer har du for at blive optaget


   VÆLG FAG 
       
   Hvilket fag vil du helst læse som dit hovedfag
   Du skal nu vælge dit obligatoriske hovedfag på den sideløbende læreruddannelse. Hvis du får et tilbud om optagelse, vil det fremgå af tilbuddet, hvilket fag du har fået som hovedfag. Herefter vil du også vælge 1-2 valgfag. 
   • Ca. 80 procent af dem, vi optager, skal læse matematik som hovedfag. Det er et fag, som skolerne efterspørger. 
   • Hvis du vælger matematik eller begge fag, er det vigtigt, at du også har lyst til at undervise i matematik. 
   • Bemærk: Hvis du får tilbudt en plads i Aalborg, har du kun mulighed for at læse matematik som hovedfag. 

   OPTAGELSESDAGE
      
   Vi holder optagelsesdage i marts og april i København for ansøgere via 2. ansøgningsrunde. En optagelsesdag varer 4 timer og ligger i tidsrummet 9-16. Du skal kunne deltage i en optagelsesdag på en hvilken som helst af følgende datoer:

   Lørdag 30/03/2019 
   Søndag 31/03/2019 
   Lørdag 06/04/2019 
   Søndag 07/04/2019

   VIGTIGE DATOER - 2. runde  
       
   Hvis du bliver tilbudt en plads i programmet, skal du kunne deltage i følgende obligatoriske arrangementer. Notér venligst følgende datoer. Bemærk: Vi tager forbehold for, at nogle datoer kan ændre sig.

   23. og 24. april: Introduktionsdag
   Sted: 
   København og Aalborg.

   3. maj: Workshop om ledelseskompetencer og visionen bag programmet 
   Sted: København.

   29. april - 10. maj: Personlig samtale ang. processen for at matche dig med skoler.
   Sted: København og Aalborg

   10. maj: Orienteringaften hvor du bliver orienteret om jobsamtaler på skolerne.
   Sted: København (bemærk at der dagen efter d. 11. maj er introduktion til camp i København)

   11. maj: Introduktion til en 2-ugers camp, som afholdes af Lær for Livet, og som er en del af sommerakademiet.
   Sted: København.

   25.-26. maj: Obligatorisk træningsweekend inden sommerakademiet. 
   Sted: København.

   17. juni - 26. juli: Sommerakademi
   Sted: København og Vejle

   Sommerakademiet er obligatorisk og er fra kl. 9-17 alle hverdage. Fire af ugerne er i København og to af ugerne er en camp i Vejle, hvor du overnatter i weekenden. Bortset fra de to uger på camp har du fri i weekenderne, men du kan ikke forvente at varetage andre væsentlige forpligtelser i hverdagene.

   DIN MOTIVEREDE ANSØGNING
      

   Nedenfor bedes du fortælle os, hvordan du er kvalificeret til at blive graduate.

   1. Hvad er din motivation

   Min. 900 tegn og maks. 1100 anslag inkl. mellemrum
   2. Hvad er dine forventninger

   Min. 700 tegn og maks. 900 tegn inkl. mellemrum

   3. Dine evner til at overvinde modstand og opnå resultater

   Min. 700 tegn og maks. 900 tegn inkl. mellemrum
   4. Dit potentiale til at lede andre

   Min. 700 tegn og maks. 900 tegn, inkl. mellemrum

   Din ansøgning skal inkludere følgende bilag i pdf (må maks. fylde 24 MB i alt): 
   • Dit CV 
   • Karakterudskrift fra din gymnasiale uddannelse 
   • Alle (evt foreløbige) karakterer fra din bachelor- og kandidatuddannelse 


   HVOR HØRTE DU OM TEACH FIRST DANMARK
     
   Dine svar her bruges ikke til at vurdere din ansøgning, men bruges alene til at forberedre vores kommunikation.

   Send din ansøgning
        Tryk kun 'send' én gang. Vær opmærksom på, at dine filer tilsammen ikke må fylde over 24 MB. Tunge filer kan gøre, at din ansøgning er længere tid om at sende. Hvis din ansøgning ikke bliver sendt, kan det skyldes ikke-udfyldte felter: Scroll op og se røde markeringer.