Logo
עמוד 1 מתוך 3

חיבור בין סטארט אפים / חברות וחקלאים ישראלים לטובת ביצוע פיילוטים

טופס זה משמש לטובת איסוף מידע שיוצג באתר שמחבר בין סטארט אפים/חברות אג-טק שרוצים לעשות פיילוטים/ניסויים/הוכחת היתכנות ובין חקלאים ישראלים. מטרת האתר והמיזם הזה הוא מצד אחד, לסייע לסטארט אפים ישראלים בפיתוח מוצרים/שירותים בתחום האג-טק ומצד שני, לתת לחקלאים ישראלים חשיפה בהתנסות בטכנולוגיות חדשות בחקלאות בשלבים מוקדמים לפי בחירתם. האתר אמור להקל על מציאת חיבור. מטבע הדברים, המוצרים/השירותים של הסטארט אפים והחברות שיחפשו אחר חקלאים שיופיעו באתר, עוד אינם "בשלים" וסופיים (פיילוט) והחקלאים מבינים כי בתהליך זה ישנם גם סיכונים (למשל, שהמוצר/שירות לא יהיה מוצלח ולא יסייע לגידול). עצם הצגת פרטי החקלאים באתר אינו מחייב אותם בשם צורה לתהליך כזה או אחר וכל תהליך/חיבור עם סטארט-אפ/חברה הוא לבחירתם, על פי צורכיהם ובהסכמתם המלאה. מעבר לפרטים שיוצגו באתר כפי שתראו בטופס שלהלן, לא ייעשה בהם שום שימוש נוסף. חשוב לציין כי האתר ושירות זה הם ללא תשלום (לא לחברות ולא לחקלאים) וגם אם חיבור בין סטארט אפ לחקלאי יהיה מוצלח, לנו אין שום עניין עסקי בכך (אלא רק הצלחת שני הצדדים). אתר זה, הוא יוזמה של GrowingIL, קהילת חדשנות בחקלאות ישראלית שמטרתה היא פיתוח תעשיית האג-טק הישראלי. הקהילה היא מיזם משותף של המכון הישראלי לחדשנות, משרד הכלכלה, המשרד לשוויון חברתי ו-Start Up Nation Central.

לפרטים נוספים, או לשאלות ניתן לפנות ל: AgTechMarket@israelinnovation.org.il

מילוי הטופס מוערך בכ-10 דקות. במידה והינך מעוניין, אנא החל במילוי הפרטים.


עמוד 1 מתוך 3