לוגו
שלב א' - שאלות לוועד המנהל בטרם הפנייה לנבחרת
רקע ופרטים כלליים

אנו שמחים על החלטתכם להצטרף לארגונים החברתיים המגייסים דירקטורים מהנבחרת. 

הקריטריונים להצטרפות ארגון חברתי לנבחרת הם:

- קיום אישור ניהול תקין וסעיף 46א' (למעט עמותות בשנתיים הראשונות להקמתן שנמצאות בתהליך).

- אופי פעילות העמותה הינו עשייה חברתית.


אנו מבקשים כי תענו על מספר שאלות בנוגע לארגון, על בסיס מידע זה נוכל לאתר עבורכם מועמדים מתאימים מהם תוכלו לבחור חברי דירקטוריון חדשים.

שלב ב' - חיפוש במאגר הנבחרת לפי פרמטרים


3. דרגו עד כמה חשוב לכם כי המועמד/ת יהיו בעלי: (1- נמוך, 3- גבוה)


פרטי יצירת קשר

שמחים שהחלטתם לבחור דירקטור/ית מתוך נבחרת הדירקטורים החברתית!

 

רצינו לציין כמה דברים חשובים שעליכם לדעת מראש. שליחת הטופס מהווה אישור שקראתם והסכמתם לנ"ל:


1. במסגרת התאמת מועמדים לדירקטוריון, יועברו אליכם הפרטים האישיים של המועמדים (בהתאם לאישור שנתנו המועמדים מראש). הפרטים של המועמדים מועברים אליכם למטרת גיוס חברי דירקטוריון/ועד מנהל חדשים, ולא לכל מטרה אחרת. קבלת הפרטים האישיים מחייבת אתכם בשמירה מלאה על הסודיות של פרטים אלה, בהתאם לדרישות חוק הגנת הפרטיות.  

2. הקשר בין המועמד/ת לבין ארגונכם ייעשה באופן ישיר ובתיאום עצמאי ביניכם, באחריות מלאה של שני הצדדים.

3. הנכם אחראים באופן בלעדי על תהליך הבחירה לדירקטוריון, הכהונה בדירקטוריון, עריכת ביטוח נושאי משרה (ככל שיוחלט בינכם ובין המועמד), תגמול על ישיבות דירקטוריון (המועמדים עודכנו כי ברוב הארגונים החברתיים אינו ממומש והפעילות בהתנדבות מלאה), וכיו"ב. הג'וינט לא יהיה אחראי לכל ענין הקשור לפעילותו של הדירקטור/ית בארגונכם, וכל ההתנהלות תהיה ישירות בין הצדדים.
 

4. ידוע לנו ואנו מאשרים כי תוכנית נבחרת הדירקטורים החברתית תלווה במחקר הערכה, על-מנת ללמוד מהתנסותם של המשתתפים לצורך שיפור התוכנית בעתיד. אנו מאשרים שהובהר לנו כי במסגרת המחקר, יועבר מידע אודות הארגון החברתי לצוות המחקר ו/או שותפים שיבצעו מחקרים וייתכן ונתבקש להתראיין אודות תרומת התכנית עבור הארגון ושביעות הרצון ממנה. אנו מאשרים את השתתפותנו במחקר.

5. אנו מאשרים לג'וינט-אלכא לפרסם את שם ארגוננו בין שאר שמות הארגונים החברתיים שקיבלו שירות מנבחרת הדירקטורים החברתית באתר האינטרנט שלו.


6. אנו מאשרים כי כל הפרטים שמסרנו בשאלון לצורך קבלת מועמדים מתוך "נבחרת הדירקטורים החברתית" הינם מלאים, נכונים ואמיתיים למועד מילוי השאלון. ככל שיהיה שינוי מהותי בפרטים אלו נפעל בזמן סביר לעדכון ג'וינט-אלכא.

ועוד משהו אחד אחרון...
לאחר שליחת שאלון זה יישלח אליך אישור למייל מכתובת Layleadership@jdc.org
אנו ממליצים לוודא שכתובת זו לא תהיה חסומה או תגיע לספאם.