| חזרה אל טופס שמור קודם
המשך/י מאוחר יותר.

על מנת לאפשר את שיחזור הטופס והנתונים שמולאו עד כה, יש להכניס כתובת דוא"ל וסיסמא.

עהי

נבחרת הדירקטורים החברתית


נבחרת הדירקטורים החברתית הינו מיזם שמטרתו לעודד שלוב של אנשים בכירים מהמגזר העסקי, מהאקדמיה וממגזרים נוספים כדירקטורים בארגונים חברתיים. 


המיזם משלב בין הצורך של ארגונים חברתיים לגייס דירקטורים איכותיים ומקצועיים לבין הרצון של אנשים בכירים לקחת חלק בפתרון בעיות חברתיות מורכבות, להשפיע בעזרת הידע והניסיון המקצועי שצברו, ולצמוח באופן אישי בתהליך.

בנוסף, נבחרת הדירקטורים החברתית פועלת לקדם ייצוג הולם לקבוצות אוכלוסיה שונות בדירקטוריונים של ארגונים חברתיים, על בסיס ידע מקצועי. זאת, מכיוון שדירקטוריון מגוון הוכח מחקרית כתורם לאיתנות ארגונית.


אנו שמחים על החלטתך להצטרף ולהשפיע. בטופס זה נבקשך למלא מספר פרטים אישיים. על בסיס מידע זה תיבדק התאמתך ובמידה ותמצא מתאים נשמח לצרפך לנבחרת.


הערות:
-בכל מקום בו מצוין לשון זכר, הכוונה ללשון זכר ונקבה כאחד.
-מומלץ למלא את הטופס במחשב ולא בנייד.
-יש לצרף בסוף הטופס קורות חיים מעודכנים.
-לא ניתן לערוך את הטופס לאחר השליחה.
פרטים אישיים
תעודות


השכלה


פירוט ניסיון תעסוקתי

נא לפרט את שלושת התפקידים האחרונים אותם ביצעת (שים לב שניתן להוסיף תפקידים בהמשך באמצעות 'הוספת תפקיד נוסף'). ניתן להוסיף עיסוקים מהותיים אותם ביצעת בעבר.

פירוט כהונה בדירקטוריון

נא לפרט כהונה, כיום או בעבר, כיו"ר או חבר דירקטוריון של חברות מדווחות או חברות בת של חברות מדווחות, חברות ממשלתיות, חברות לתועלת הציבור או כהונה כיו"ר, חבר וועד מנהל או חבר ועדת ביקורת בעמותה.מומחיות מקצועית

אנא דרג את מומחיותך בתחומים הבאים. בחר 1 להעדר ידע בתחום עד 5 למומחיות בתחום:
1 2 3 4 5

תחומי עניין חברתיים:


אנא דרג את התחומים שמעניינים אותך להתנדבות:  מה מבין תחומי הפעילות של ארגונים חברתיים מעניין אותך? האם מבין התחומים הבאים יש כאלו שלא מעניינים אותך כלל? רוצה לפעול במספר תחומים? 
מעניין מאוד מעניין לא בשביליייצוג הולם לאוכלוסיות

נבחרת הדירקטורים החברתית פועלת לקדם ייצוג הולם לקבוצות אוכלוסיה שונות בדירקטוריונים של ארגונים חברתיים, על בסיס ידע מקצועי כי דירקטוריון מגוון הוכח מחקרית כתורם לאיתנות ארגונית. לשם העניין, אוכלוסיות שאינן מקבלות כיום ייצוג הולם בדירקטוריונים הוגדרו על פי חוק כאחת מהקבוצות המצוינות בהמשך. 
אם ברצונך לענות על שאלה זו, 
אנא סמן/י – האם הינך משתייך/ת לאחת מהקבוצות הבאות?
הצהרה וסיוםועוד משהו אחד אחרון...
לאחר שליחת שאלון זה יישלח אליך אישור למייל מכתובת Layleadership@jdc.org.
אנו ממליצים לוודא שכתובת זו לא תהיה חסומה או תגיע לספאם.