סיור לירוחם במסגרת תחרות אדריכלית רעיונית לבניית  קומפלקס או מבנה טרומי בר קיימא למבני חינוך תרבות או פנאי

סיור ירוחםרק ספרות, ללא מקף וללא רווחים