Stryk på Sørlandet, Skarpengland, 9. - 10. mars (konsert 23. mars)

Info om eleven


                                          
                                          
                                          

                                          

Gruppe, kulturskole mm


Måtider

Kryss av for hvilke måltider dere ønsker.

(Dersom du melder på flere søsken, kryss av for måltider for foresatte kun i et av påmeldingskjemaene.)

ForesatteOBS: Vi gjør oppmerskom på at påmelding til seminaret, forutsetter at eleven også deltar på konsert i Kilden lørdag 23. mars (øving i Kilden fra formiddagen, konsert kl 16.00)


Trykk på "Send påmelding" nedenfor. Du får beskjed om påmeldingen var vellykket. Det sendes ikke e-postbekreftelse etter påmelding. 


Betaling av seminaret skal skje samtidig med påmelding. Info om betaling for seminaret på: www.strykeseminar.com


VELKOMMEN TIL SEMINAR OG KONSERT