שאלון למועמדת לשירות לאומי לשנת תש"פ - תש"פא
נא למלא במלואו
ידע בשפות שונות
רמת ידיעה
1. שפת האם   2. רמת שפת האם   3. טובה   4. בינונית   5. מעטה
השפה דיבור קרוא וכתוב


**לבנות שנה שנייה-
ממליצים:
לבנות שנה א':
לבנות שנה ב':
ממליץ נוסף:
שאלות בכללי