Заявка за участие в програма Заедно в час за периода 2019-2021 г.

Уважаеми директори, 

ще отворим възможността за подаване на заявки за новата учебна 2020/2021 година през месец март. 

Успешна и ползотворна работа!

Екипът на Фондация Заедно в час