Заявка за участие в програма Заедно в час за периода 2019-2021 г.

| Продължете с попълването на запазена форма
Продължи по-късно.

За да запазите попълненото до този момент и да продължите с попълването по-късно, моля въведете вашия имейл адрес и изберете парола.

Инструкция за канидатстване за училище партньор по програма Заедно в час.

 

С настоящия формуляр Вие заявявате готовността си да станете училище партньор на Заедно в час и нуждата от учители в училището Ви за периода 2019 - 2021 г. Заявката няма задължаващ характер и не гарантира участието на представляваното от Вас училище в програмата. Чрез този формуляр можете да заявите и позиции, наличието на които да потвърдите със сигурност на по-късен етап.

Събраната информация ще се ползва единствено от екипа на фондация Заедно в час при спазване на условия на пълна конфиденциалност.


Ако вече сте подали заявка за периода 2019-2021 г. и искате да добавите нови позиции, моля попълнете в Раздел Б само новите позиции.


Попълвайки тази заявка Вие декларирате, че сте се запознали с условията на програмата.


При нужда от допълнителна информация или помощ с попълването на формуляра, можете да се свържете се с нас на имейл schools@zaednovchas.bg, както и на телефон 0894 468 130 с Деница Тодорова.

Колкото по-рано разберем за Вашата нужда от учител по даден предмет, толкова по-голяма е вероятността да намерим подходящ кандидат за позицията.


Моля въведете код на училището, съгласно регистъра на МОН.

Раздел А. Обща информация за училището
Раздел А. Информация за директора
Раздел Б. Нужда от учители по програма Заедно в час за периода 2019-2021 г.
Ако вече сте подали заявка за периода 2019-2021 г. и искате да я допълните, моля въведете само новите позиции, от които имате нужда.


Първи учителПреподавани от учителя по програма Заедно в час

По законов норматив

Ако е приложимо

Ако е приложимо

Ако е приложимо

Преподавани от учителя по програма Заедно в час

В които ще преподава учителят

Брой ученици, на които ще преподава учителят по програма Заедно в час


Моля изберете дата не по-късна от 10.06.2019 г.
Втори учителПреподавани от учителя по програма Заедно в час

По законов норматив

Ако е приложимо

Ако е приложимо

Ако е приложимо

Преподавани от учителя по програма Заедно в час

В които ще преподава учителят

Брой ученици, на които ще преподава учителят по програма Заедно в час


Моля изберете дата не по-късна от 10.06.2019 г.
Трети учителПреподавани от учителя по програма Заедно в час

По законов норматив

Ако е приложимо

Ако е приложимо

Ако е приложимо

Преподавани от учителя по програма Заедно в час

В които ще преподава учителят

Брой ученици, на които ще преподава учителят по програма Заедно в час


Моля изберете дата не по-късна от 10.06.2019 г.
Четвърти учителПреподавани от учителя по програма Заедно в час

По законов норматив

Ако е приложимо

Ако е приложимо

Ако е приложимо

Преподавани от учителя по програма Заедно в час

В които ще преподава учителят

Брой ученици, на които ще преподава учителят по програма Заедно в час


Моля изберете дата не по-късна от 10.06.2019 г.
Пети учителПреподавани от учителя по програма Заедно в час

По законов норматив

Ако е приложимо

Ако е приложимо

Ако е приложимо

Преподавани от учителя по програма Заедно в час

В които ще преподава учителят

Брой ученици, на които ще преподава учителят по програма Заедно в час


Моля изберете дата не по-късна от 10.06.2019 г.
Първи учител целодневна организация на учебния ден

Моля отбележете етап на преподаване

Моля отбележете по кой вариант на седмично разписание ще работите следващата учебна година. (I. Комбиниран - Комбинират се часовете от блок А и блок С или блок А и блок В ; II. Стандартен - блок А, блок В, блок С.)

В които ще преподава учителят.

Брой ученици, на които ще преподава учителят по програма Заедно в час


Моля изберете дата не по-късна от 10.06.2019 г.
Втори учител целодневна организация на учебния ден

Моля отбележете етап на преподаване

Моля отбележете по кой вариант на седмично разписание ще работите следващата учебна година. (I. Комбиниран - Комбинират се часовете от блок А и блок С или блок А и блок В ; II. Стандартен - блок А, блок В, блок С.)

В които ще преподава учителят.

Брой ученици, на които ще преподава учителят по програма Заедно в час


Моля изберете дата не по-късна от 10.06.2019 г.
Трети учител целодневна организация на учебния ден

Моля отбележете етап на преподаване

Моля отбележете по кой вариант на седмично разписание ще работите следващата учебна година. (I. Комбиниран - Комбинират се часовете от блок А и блок С или блок А и блок В ; II. Стандартен - блок А, блок В, блок С.)

В които ще преподава учителят.

Брой ученици, на които ще преподава учителят по програма Заедно в час


Моля изберете дата не по-късна от 10.06.2019 г.
Четвърти учител целодневна организация на учебния ден

Моля отбележете етап на преподаване

Моля отбележете по кой вариант на седмично разписание ще работите следващата учебна година. (I. Комбиниран - Комбинират се часовете от блок А и блок С или блок А и блок В ; II. Стандартен - блок А, блок В, блок С.)

В които ще преподава учителят.

Брой ученици, на които ще преподава учителят по програма Заедно в час


Моля изберете дата не по-късна от 10.06.2019 г.
Пети учител целодневна организация на учебния ден

Моля отбележете етап на преподаване

Моля отбележете по кой вариант на седмично разписание ще работите следващата учебна година. (I. Комбиниран - Комбинират се часовете от блок А и блок С или блок А и блок В ; II. Стандартен - блок А, блок В, блок С.)

В които ще преподава учителят.

Брой ученици, на които ще преподава учителят по програма Заедно в час


Моля изберете дата не по-късна от 10.06.2019 г.

* Програмата изисква минимум 80% от норматива на учителя да се формира от редовни часове и ЗИП. Осигуряване на пълен норматив е силно препоръчително, но не задължително. Училището сключва трудов договор с учителя по програма „Заедно в час” и заплаща месечно възнаграждение спрямо формирания норматив и Наредба №1 за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета.

 

**Максималният брой часове, преподавани от учител по програма „Заедно в час“, не бива да надвишава повече от 120% от норматива му, формирани от редовни часове и ЗИП.


*** Крайният срок за потвърждаване на несигурните позиции е 10 юни 2019 г. Съветваме Ви да потвърдите позициите колкото се може по-рано преди тази дата. Колкото по-рано потвърдите нуждата си от учител по даден предмет, толкова по-голяма е вероятността да намерим подходящ кандидат за позицията . 
Раздел В. Обща допълнителна информацияРаздел Г. Допълнителна информация за училището

Раздел Д.С политиката за поверителност и обработка на лични данни на "Заедно в час" може да се запознаете на този линк https://zaednovchas.bg/privacy-policy/