ลงทะเบียนกิจกรรมสัมมนาเรียนต่อญี่ปุ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2562


กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน เพื่อเจ้าหน้าที่จะทำการสำรองที่นั่งให้แก่ท่าน
ข้อมูลทั่วไป


หัวข้อสัมมนาที่สนใจ

**เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ


เข้าร่วมกิจกรรมฟรีทุกหัวข้อสัมมนา กรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่สนใจจากด้านล่าง 


:: ในกรณีที่มีผู้ติดตาม เจ๊เอ๊ดขอรบกวนช่วยลงทะเบียนสำหรับผู้ติดตามด้วยนะคะ เพื่อการเช็คจำนวนคนเข้าร่วมงาน ในการจัดเตรียมเอกสารและที่นั่งให้เพียงพอค่ะ ขอบพระคุณค่ะ ::