רישום לבחינות כניסה לתכנית "שער לאקדמיה" לשנת הלימודים תש"פ 2019-2020

road

התכנית מיועדת לבדואים תושבי הנגב שלמדו בבית ספר תיכון דובר ערבית

פרטים אישיים

ללא מקו


מוסדות לימוד