FORMULARI DE REGISTRE | FORMULARIO DE REGISTRO
Reimagine Textile
Omple el següent formulari per inscriure't a algun dels workshops del cicle Tech & Talent en el marc de Reimagine Textile.
Rellena el siguiente formulario para inscribirte a alguno de los workshops del ciclo Tech & Talent en el marco de Reimagine Textile.
DADES PERSONALS I PROFESSIONALS | DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES 

CONSULTA PERSONALITZADA AMB EL CDTI | CONSULTA PERSONALIZADA CON EL CDTI

ASSISTÈNCIA | ASISTENCIA:

AUTORITZACIÓ DRET A LA PRÒPIA IMATGE | AUTORIZACIÓN DERECHO A LA PROPIA IMAGEN

DESITJO REBRE INFORMACIÓ SOBRE | DESEO RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE: 

TRACTAMENT DE LES MEVES DADES | TRATAMIENTO DE MIS DATOS
DESITJO REBRE INFORMACIÓ SOBRE: | DESEO RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE:

FUNDACIÓ EURECAT l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. Més informació en el següent enllaç.


FUNDACIÓN EURECAT le informa que cumple con todos los requisitos establecidos por la normativa de protección de datos y con todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal. Más información en el siguiente enlace.