LANCEERPRIJS* - Handboek Vennootschappen - Algemeen deel - Tweede editie 

Handboek Vennootschappen - Nieuwe editie 2020
Bestel vanaf nu reeds en ontvang uw exemplaar met 15% korting meteen bij verschijnen (begin mei) 
Ik, ondergetekende,* Aanbod geldig t.e.m. 08/05/2020
Facturatieadres
Leveringsadres (indien verschillend van facturatieadres)

*Raadpleeg onze verkoopsvoorwaarden 
De gegevens op dit formulier worden door LARCIER – INDICATOR – BRUYLANT, merken van Lefebvre Sarrut Belgium en INTERSENTIA gezamenlijk geregistreerd en verwerkt voor commerciële en administratieve doeleinden. Tenzij u hiertegen bezwaar maakt, kunnen beide partijen u contacteren om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen (direct marketing). U heeft steeds recht op inzage tot en rectificatie van deze gegevens. Daartoe kunt u contact met ons opnemen via privacy@larcier.com of mail@intersentia.be. Meer informatie over de gegevensverwerking is beschikbaar op onze websites larcier.com, indicator-larcier.be en intersentia.be. Voor algemene vragen of klachten kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.