VOORBESTELLEN - VOORDEELAANBOD 'Vergelijkend wetboek vennootschappen & verenigingen' + 'Wetboek vennootschappen & verenigingen': 23 euro korting

Voordeelaanbod
VOORDEELAANBOD: Vergelijkend wetboek vennootschappen & verenigingen + Wetboek vennootschappen & verenigingen : € 70 i.p.v. € 93
Ik, ondergetekende,Facturatieadres
Leveringsadres (indien verschillend van facturatieadres)

*Raadpleeg onze verkoopsvoorwaarden 
De gegevens op dit formulier worden door LARCIER – INDICATOR – BRUYLANT, merken van Lefebvre Sarrut Belgium en INTERSENTIA gezamenlijk geregistreerd en verwerkt voor commerciële en administratieve doeleinden. Tenzij u hiertegen bezwaar maakt, kunnen beide partijen u contacteren om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen (direct marketing). U heeft steeds recht op inzage tot en rectificatie van deze gegevens. Daartoe kunt u contact met ons opnemen via privacy@larcier.com of mail@intersentia.be. Meer informatie over de gegevensverwerking is beschikbaar op onze websites larcier.com, indicator-larcier.be en intersentia.be. Voor algemene vragen of klachten kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.