INSCRIPCIONS | INSCRIPCIONES
XPATIENT BARCELONA CONGRESS 2019

Eurecat Events

Omple el següent formulari per formalitzar la teva inscripció a la quarta edició de l'XPatient Barcelona Congress. 
Rellena el siguiente formulario para formalizar tu inscripción al la cuarta edición del XPatient Barcelona Congress.

DADES PERSONALS I PROFESSIONALS | DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES 
ASSISTÈNCIA AL CONGRÉS XPATIENT BARCELONA CONGRESS 2019 | ASISTENCIA AL CONGRESO XPATIENT BARCELONA CONGRESS 2019:

Les activitats de l'XPatient Barcelona Congress 2019 es desenvoluparan al llarg de dos dies:
  • El dimarts, 17 de setembre - seminaris d'especialització a l'Hospital Clínic.
  • El dimecres, 18 de setembre - sessions centrals del congrés al CaixaForum Barcelona.
(*) Per a les activitats del dia 17 de setembre i donat l'aforament limitat de la sala on se celebraran, es prioritzarà l'accés als perfils de públic per la qual han estat ideades. Amb antelació a la seva celebració, l'organització et contactarà per email per validar el teu registre a cada sessió.

Las actividades del XPatient Barcelona Congress 2019 se desarrollarán a lo largo de dos días:
  • El martes, 17 de septiembre - seminarios de especialización en el Hospital Clínic.
  • El miércoles, 18 de septiembre -  sesiones centrales del congreso en el CaixaForum Barcelona
(*) Para las actividades del día 17 de septiembre y dado el aforo limitado de la sala donde se celebrarán, se priorizará el acceso a los perfiles de público por el que han sido ideadas. Con antelación a su celebración, la organización te contactará por email para validar tu registro a cada sesión.


TRACTAMENT DE LES MEVES DADES | TRATAMIENTO DE MIS DATOS | PROCESSING OF MY PERSONAL DATA

DESITJO REBRE INFORMACIÓ SOBRE: | DESEO RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE:


LEGAL


FUNDACIÓ EURECAT l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. Més informació en el següent enllaç.


FUNDACIÓN EURECAT le informa que cumple con todos los requisitos establecidos por la normativa de protección de datos y con todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal. Más información en el siguiente enlace.