INSCRIPCIONS TARDA | INSCRIPCIONES TARDE
18 SETEMBRE | 18 SEPTIEMBRE 2019 

Eurecat Events

Omple el següent formulari per formalitzar la teva inscripció a la quarta edició de l'XPatient Barcelona Congress. 
Rellena el siguiente formulario para formalizar tu inscripción al la cuarta edición del XPatient Barcelona Congress.

DADES PERSONALS I PROFESSIONALS | DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES 
ASSISTÈNCIA AL CONGRÉS XPATIENT BARCELONA CONGRESS 2019 | ASISTENCIA AL CONGRESO XPATIENT BARCELONA CONGRESS 2019:TRACTAMENT DE LES MEVES DADES | TRATAMIENTO DE MIS DATOS | PROCESSING OF MY PERSONAL DATA

DESITJO REBRE INFORMACIÓ SOBRE: | DESEO RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE:


LEGAL


FUNDACIÓ EURECAT l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. Més informació en el següent enllaç.


FUNDACIÓN EURECAT le informa que cumple con todos los requisitos establecidos por la normativa de protección de datos y con todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal. Más información en el siguiente enlace.