Anmälan till Kikora-utbildningar i samarbete med AV Media Skåne

Kikora är ett digitalt läromedel i matematik som görs tillgängligt i AV Media Skånes Mediakatalog under läsåret 2019/20 och 2020/21. I samband med lanseringen av matematikprogrammet bjuds samtliga pedagoger i AV Medias medlemskommuner in till att delta på utbildningar i programmet. 

Utbildningarna är kostnadsfria och arrangeras under hösten.

För vem?
För dig som undervisar matematik i årskurs 4-9 eller på gymnasiet Ma1-3.

När?
Se tillfällen och datum nedan.

Vad innebär en utbildning i Kikora?

Du deltar interaktivt med ditt personliga SLI-konto för att använda Kikora. Tillsammans testar vi olika funktioner och hur man arbetar med Kikoras läromedel. En utbildning tar 90 minuter och innehåller:
  • Introduktion och kontoadministration
  • Elev- och gruppadministration
  • Innehåll grundskola/gymnasiet
  • Uppleva Kikora som elev med Diskussion-Övning-Test
  • Lärarfunktion: Tilldela uppdrag
  • Lärarfunktion: Tyda resultatrapport
  • Ställa in 2-Språks modul
  • Introduktion i GeoGebra
  • Introduktion i Programmering

Kom ihåg att ta med en egen dator eller läsplatta! Skapa gärna ett konto på SLI.se inför utbildningen.

Utbildningarna har begränsade antal platser. Om du anmält dig och får förhinder, vänligen ta kontakt på info@kikora.se så din plats kan lämnas över till någon annan.