“เจ๊เอ๊ด Let’s Talk” ประจำเดือนสิงหาคม 2019 

 วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019
ที่สำนักงานเจเอ็ดดูเคชั่น สาขาอโศก 

:: มี 2 หัวข้อ เลือกเข้าร่วมตามหัวข้อที่สนใจ หรือเข้าร่วมทั้ง 2 หัวข้อได้ :: 
ข้อมูลทั่วไป
กิจกรรมที่ต้องการเข้าร่วม

กรุณาเลือกกิจกรรม