טופס בקשה לשיבוץ התנדבות

logo

"מעשים טובים מנצחים ופותחים אחר הלבבות" (אחד העם)

תרומה לקהילה- הישגים להייטק

בשנים ב'-ד' בלימודים, סטודנטים בתכנית הישגים להייטק מחויבים בשעות תרומה לקהילה כחלק מתנאי השתתפותם בתכנית. סטודנטים שלא יעמדו בכללי ההתנדבות לא יוכלו לקבל את זכויותיהם בתכנית ובכלל זה כספי המלגה. מסמך זה פרט את כללי מערך התרומה לקהילה וההתנדבות.

 

 

ההתנדבות:

·         בכל שנת לימודים סטודנט/ית בתכנית מחויב/ת ב60 שעות התנדבות- בכל סמסטר 30 שעות.  

·         פריסת שעות ההתנדבות- את ההתנדבות יש לעשות בפריסת שעות קבועה ובתדירות קבועה במהלך כל הסמסטר (בממוצע כשעתיים- שלוש בשבוע במהלך הסמסטר, לא כולל בתקופת המבחנים).

·         תקופת ההתנדבות בכל סמסטר: מהיום הראשון ללימודים ועד היום האחרון ללימודים בסמסטר (עד היציאה לתקופת המבחנים).

סמסטר קיץ- אין התנדבות בסמסטר קיץ.

 

שיבוץ:

·         על הסטודנט/ית  לבקש בקשת שיבוץ להתנדבות באתר הישגים להייטק באינטרנט עם פתיחת הרישום. בקשת השיבוץ יכולה להיות  להתנדבות במסגרת הישגים להייטק (בחונכות חברתית או חונכות לימודית) או בארגון אחר.

·         במידה וסטודנט/ית ביקש/ה להתנדב במערך של הישגים להייטק בחונכות לימודית או חונכות חברתית- באחריות רכזת התכנית או יועצת המכינה/ הלימודים לאשר עפ"י הפרמטרים הידועים.

·         במידה והסטודנט/ית ביקש/ה להתנדב בארגון אחר- באחריות הרכזת בלבד לאשר ארגונים אחרים להתנדבות עפ"י קריטריונים שנקבעו וביניהם- ארגון זה אינו ארגון עיסקי (אלא מגזר ציבורי או עמותה) ובארגון זה יש חונך מלווה לסטודנט המתנדב המלווה אותו מקצועית ומפקח על שעות ההתנדבות, וקריטריונים נוספים.

·         הסטודנט/ית יכול/ה להתחיל להתנדב רק לאחר שתשלח הודעה על אישור בקשת השיבוץ.

דיווח שעות:

·         יש לדווח בכל תחילת חודש על החודש הקודם. הדיווח יתבצע  עד השלישי בכל חודש.

·         אין לדווח כמה פעמים במהלך החודש, אלא פעם אחת בתחילת כל חודש לגבי שעות ההתנדבות של החודש שעבר

·         הדיווח יתבצע אך ורק במערכת הממוחשבת בטופס באתר אלומה.

·         לאחר הדיווח עליך לוודא כי האחראי בארגון ההתנדבות אישר את השעות –שניכם צריכים לקבל מייל על אישור השעות מהמערכת.

אי עמידה בכללי מערך תרומה לקהילה: באחריות הסטודנט/ית לעמוד בכללי התכנית ולבצע את ההתנדבות כנדרש. סטודנט/ית שלא יעמוד/ תעמוד בכללים הנ"ל של מערך תרומה לקהילה וההתנדבויות של התכנית- ישללו ממנו/ה זכויותיו/ה בתכנית ובכלל זה מלגת שכר הלימוד ומלגת הקיום ועד עזיבת התכנית לאלתר.

logoפרטי הארגון

כמה פעמים בחודש ההתנדבות, כמה שעות בכל פעם, באיזה יום ושעותאיש הקשר במקום ההתנדבות: