| Resume a previously saved form
Fortsæt senere

For at kunne fortsætte med formularen senere, skal du indtaste din email og et password.


ANSØGNINGSSKEMA
Det tager ca. 10 min. at udfylde ansøgningsskemaet.
Ansøgningsskemaet strækker sig over 5 sider. Du kan kan gemme din ansøgning undervejs. Du kan ikke kan ændre i din ansøgning, efter at du har sendt den.
FORMELLE OPTAGELSESKRAV
For at komme i betragtning skal du:
 • Tale og skrive flydende dansk.
 • Kunne fremvise en ren børne- og straffeattest.
 • Som minimum have en bacheloruddannelse.
 • Have bestået matematik på B-niveau inden programstart d. 15. juni.
BASISINFORMATION


TIDLIGERE ANSØGT

DIN MOTIVEREDE ANSØGNING

Nedenfor bedes du fortælle om din motivation og dine kompetencer.

Min. 900 tegn og maks. 1100 tegn.

Min. 700 tegn og maks. 900 tegn inkl. mellemrum

Min. 700 tegn og maks. 900 tegn inkl. mellemrum

Min. 700 tegn og maks. 900 tegn, inkl. mellemrum


Vedhæft følgende i PDF (må maks. fylde 24 MB i alt): 
 • Dit CV på dansk.
 • Karakterudskrift fra din gymnasiale uddannelse.
 • Karakterer (evt. foreløbige) fra din bachelor- og kandidatuddannelse. 

NUVÆRENDE BESKÆFTIGELSE

UDDANNELSE
Bemærk: Du skal have afleveret alle skriftlige opgaver inden sommerakademiets start den 15. juni 2020. Det er muligt at gå til afsluttende eksamener efter den 15. juni, men du kan ikke forvente at have tid til at læse op til eksamener.KARAKTERER FRA UDDANNELSER
    
Oplys dit karaktergennemsnit på 7-trins-skalaen. 

Det oplyste snit skal fremgå af dine eksamenspapirer. Hvis dine karakterer er givet efter 13-trins-skalaen, skal du omregne dem til 7-trins-skalaenBruge denne omregningstabel: 
Omregningstabel: Fra-13-skalaen-til-7
Oplys dit karaktergennemsnit som et vægtet gennemsnit:
Dit vægtede gennemsnit er dit karaktergennemsnit i forhold til karakterernes ECTS-vægtning.
For at udregne det vægtede gennemsnit skal du:

1. Gange hver enkelt karakter i et fag med det antal ECTS-point, som faget er normeret til 
2. Lægge vægtene sammen og dividere med det antal ECTS-point, som karaktererne er givet for

vægtet gennemsnitHvis du ikke er påbegyndt en kandidatuddannelse, så vælg denne mulighed
HVOR HØRTE DU OM TEACH FIRST DANMARK
  
Dine svar bruges ikke til at vurdere din ansøgning, men alene til at forbedre vores kommunikation.

ERFARING MED BØRN OG UNDERVISNING
    
Anfør evt. erfaring med børn og undervisning. Den oplyste erfaring skal fremgå af dit CV.
VÆLG GEOGRAFISK OMRÅDE
Teach First Danmark samarbejder med folkeskoler, som ligger under landsgennemsnittet ift. skolernes socioøkonomiske reference. Det er skoler, hvor du kan bidrage til at gøre en stor forskel. Derfor har det også stor værdi, at du er fleksibel i forhold til valg af område.

Du kan p.t. blive graduate i Kalundborg og i hele hovedstadsområdet. Du bør være indstillet på, at der kan være en del transporttid. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at du flytter tættere på skolen.

Hvis du får et tilbud om optagelse, vil det fremgå af tilbuddet, hvilket område tilbuddet gælder for. 

Du skal prioritere mindst to områder:  VÆLG HOVEDFAG 

  Hvilket fag vil du helst læse som dit hovedfag?
  Du skal her vælge dit hovedfag på den sideløbende meritlæreruddannelse, som er en del af programmet. Dit valg af hovedfag er ikke en garanti for, at det også er det fag, du får tilbudt.   

  Hvis du får et tilbud om optagelse, vil det fremgå, hvilket fag du har fået som hovedfag. Siden vil du også vælge 1-2 valgfag.

  Vores mål er, at 80 procent af dem, vi optager, skal læse matematik som hovedfag. Det er et fag, som skolerne efterspørger.
   


  FAG- OG UNDERVISNINGSPRÆFERENCER 

  Hvilke fag vil du gerne undervise i?
  Du skal som udgangspunkt vælge de fag, du har de bedste faglige forudsætninger for at undervise i. Skolerne efterspørger ofte lærere i tysk, fransk, musik og fysik/kemi. Vælg dog også gerne andre fag. Dine valg er ikke bindende, men vejledende for os.

   OPTAGELSESPRØVE
   Optagelsesprøverne foregår i København. De varer ca. 4 timer og ligger i tidsrummet kl. 09-17. Du skal kunne deltage i en optagelsesprøve på følgende datoer:
   • Lørdag d. 18. april 2020 
   • Søndag d. 19. april 2020
   • Mandag d. 20. april 2020
   • Onsdag d. 22. april 2020
   • Torsdag d. 23. april 2020
   • Fredag d. 24. april 2020
   • Lørdag d. 25. april 2020

   VIGTIGE DATOER 

   Hvis du bliver tilbudt en plads i programmet, skal du kunne deltage i det obligatoriske sommerakademi fra 
   15. juni - 24. juli:
   Sommerakademiet er fra kl. 9-17 alle hverdage. Fire af ugerne er i København og to af ugerne (1.-10. juli) er på en camp, hvor du overnatter i weekenden. 

   Bortset fra de to uger på camp har du fri i weekenderne, men du kan ikke forvente at varetage andre væsentlige forpligtelser i hverdagene.
   Bekræft venligst også, at du kan deltage i følgende obligatoriske aktiviteter frem mod sommerakademiet:

   SEND DIN ANSØGNING   Tryk kun 'send' én gang. Vær opmærksom på, at dine filer tilsammen ikke må fylde over 24 MB. Tunge filer kan gøre, at din ansøgning er længere tid om at sende. Hvis din ansøgning ikke bliver sendt, kan det skyldes ikke-udfyldte felter: Scroll op og se røde markeringer.