ข้อมูลสำหรับสมัครเรียนคอร์สภาษาญี่ปุ่น กับ JCENTER
คอร์สเรียน สาขา และ วัน-เวลาที่ต้องการสมัครเรียน** หมายเหตุ : ราคาคอร์สเรียนระดับ B1 ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน สามารถซื้อหนังสือเรียนได้ในวันแรกที่เริ่มเรียน