ข้อมูลสำหรับสมัครเรียนคอร์สภาษาญี่ปุ่น กับ JCENTER
คอร์สเรียน สาขา และ วัน-เวลาที่ต้องการสมัครเรียน**คอร์ส B1 วันอาทิตย์ เวลา 9.15 - 12.45 น. เริ่ม 12 ม.ค. 20 เต็มทุกที่นั่งแล้ว

** หมายเหตุ : ราคาคอร์สเรียนระดับ B1 ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน สามารถซื้อหนังสือเรียนได้ในวันแรกที่เริ่มเรียน