logo


טופס הגשת מועמדות


קרן-שמש בע"מ (חל"צ) הינה ארגון ללא מטרות רווח המסייע ליזמים, בעלי עסקים, בעלי עסקים חברתיים, עמותות וארגונים חברתיים להנחלת תפיסה ניהולית.

למי זה מתאים?

יזמים ובעלי עסקים:

·         יזם או בעל עסק קטן קיים או בתהליכי הקמה או עסקים במשבר

·         עסק קיים - עד מחזור של 5 מיליון ש"ח בשנה

·         מטרת העסק להוות מקור פרנסה לבעליו

·         צורך בסיוע ניהולי ולא בתחום מקצועי ספציפי

·         התחייבות בעל העסק לתהליך ליווי של עד שנה וחצי רצופות – מפגש שבועי עם מנטור/ית מלווה


מנכ"לי עמותות

·         עמותות וארגונים חברתיים המבקשים לשפר את התפיסה הניהולית בארגוןעל מנת להגיש מועמדות יש ללחוץ על הקישור המתאים*עמותות וארגונים חברתיים – לצורך הגשת מועמדות יש להכין עותק דיגיטלי של דוח כספי אחרון מאושר, דוח מילולי אחרון מאושר, תקציב מאושר לשנה הנוכחית

מי אתם?
 
HIDDENmo
logos

טופס הגשת מועמדות
פרטים אישיים של מגיש הבקשה

פרטי מנכ"ל

פרטי העמותה/חל"צ
נתונים כלליים

סמן מיהם גורמי המימון העיקריים לפעילות העמותה/חל"צ והערכה לגבי חלקם בתקציב במספר אחוזים בלבד:


%

%


%

%

%

%

%

%
היקף פעילות בשנה שעברה

היקף הפגיעה כתוצאה ממשבר
ציפיות ממיזם מנט-אורשאלות כלליות נוספות
העלאת קבצים

logo

טופס הגשת מועמדות

פרטים אישיים 
פרטי העסק


אם קיים


אם קיים

אם קיים


שותף 2logo

טופס הגשת מועמדות

mo
kshivnjafibtl

טופס הגשת מועמדות


אישור והסכמה