צהר לאבלים
ליווי אבלים - תודה על התרומה
פרטי התורםאנא הקפידו על 9 ספרות

נא לציין מספרים בלבד (ללא מקף)

פרטי התרומה* התרומה לצהר מוכרת לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה