2020- Forum TurisTIC- Call for Projects

header

El Comitè de Programa del Congrés, seleccionarà un màxim de 10 projectes que seran presentats com Casos d'Èxit en dues sessiones del congrés. | El Comité de Programa del Congreso, seleccionará un máximo de 10 proyectos que serán presentados como Casos de Éxito en dos sesiones del congreso.


Omple el següent formulari.
Rellena el siguiente formulario.
DADES DEL PROJECTE/EMPRESA A PRESENTAR | DATOS DEL PROYECTO/EMPRESA A PRESENTAR:


DADES DEL PONENT | DATOS DEL PONENTE 
TRACTAMENT DE LES MEVES DADES | TRATAMIENTO DE MIS DATOS
DESITJO REBRE INFORMACIÓ SOBRE: | DESEO RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE:

LEGAL


FUNDACIÓ EURECAT l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. Més informació en el següent enllaç.


FUNDACIÓN EURECAT le informa que cumple con todos los requisitos establecidos por la normativa de protección de datos y con todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal. Más información en el siguiente enlace.