ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน JEDUCATION FAIR 2020

รอบวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020

สามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 5 มิตรทาวน์ฮอลล์
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนหัวข้อสัมมนาที่ต้องการลงทะเบียน
      
กรุณาคลิกเลือกหัวข้อสัมมนาที่สนใจเข้าฟัง

:: เนื่องด้วยที่นั่งมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์เข้าฟังสูงสุด 4 หัวข้อในวันเสาร์ค่ะ ::

** สัมมนา "ติวสอบ PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น กับครูพี่บี" มีผู้ลงทะเบียนครบทุกที่นั่งแล้วค่ะ **