ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน JEDUCATION FAIR 2020

รอบวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2020

สามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 5 มิตรทาวน์ฮอลล์
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนหัวข้อสัมมนาที่ต้องการลงทะเบียน
      
กรุณาคลิกเลือกหัวข้อสัมมนาที่สนใจเข้าฟัง

:: เนื่องด้วยที่นั่งมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์เข้าฟังสูงสุด 4 หัวข้อในวันอาทิตย์ค่ะ ::