ข้อมูลสำหรับสมัครเรียนคอร์สภาษาญี่ปุ่น กับ JCENTER
คอร์สที่ต้องการสมัครเรียน

** หมายเหตุ : ราคาคอร์สเรียนยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน สามารถซื้อหนังสือเรียนได้ในวันแรกที่เริ่มเรียน