Заявка за учител от програмата на Заедно в час:
"Нов път в преподаването" за периода 2020-2022 г.

Инструкция за канидатстване за училище партньор по програма Нов път в преподаването.

 

С настоящия формуляр Вие заявявате готовността си да станете училище партньор на Заедно в час и нуждата от учители в училището Ви за периода 2020 - 2022 г. Заявката няма задължаващ характер и не гарантира участието на представляваното от Вас училище в програмата. Чрез този формуляр можете да заявите и позиции, наличието на които да потвърдите със сигурност на по-късен етап. Тази година подготвяме с приоритет учители по Английски език, Математика, Информатика, Биология, Химия и Начален етап.

Събраната информация ще се ползва единствено от екипа на фондация Заедно в час при спазване на условия на пълна конфиденциалност. Попълването на заявката ще Ви отнеме между 15 и 50 минути според броя търсени от Вас учители.


Ако вече сте подали заявка за периода 2020-2022 г. и искате да добавите нови позиции, моля попълнете в Раздел Б само новите позиции.


Попълвайки тази заявка Вие декларирате, че сте се запознали с условията на програмата.


При нужда от допълнителна информация или помощ с попълването на формуляра, можете да се свържете се с нас на имейл schools@zaednovchas.bg, както и на телефон 0894 468 130 с Деница Петришка.

Колкото по-рано разберем за Вашата нужда от учител по даден предмет, толкова по-голяма е вероятността да намерим подходящ кандидат за позицията.


Моля въведете код на училището, съгласно регистъра на МОН.

Раздел А. Обща информация за училището


Раздел А. Информация за директораРаздел Б. Нужда от учители по програма Нов път в преподавнето за периода 2020-2022 г.
Ако вече сте подали заявка за периода 2020-2022 г. и искате да я допълните, моля въведете само новите позиции, от които имате нужда.


Първи учител

Тази година с приоритет подготвяме учители за Английски език, Математика, Информатика, Биология, Химия и Начален етап.


Преподавани от учителя по програмата

По законов норматив

Ако е приложимо

Преподавани от учителя по програмата

В които ще преподава учителят

Брой ученици, на които ще преподава учителят по програмата


Моля изберете дата не по-късна от 10.06.2020 г.
Втори учител

Тази година с приоритет подготвяме учители за Английски език, Математика, Информатика, Биология, Химия и Начален етап.


Преподавани от учителя по програмата

По законов норматив

Ако е приложимо

Преподавани от учителя по програмата 

В които ще преподава учителят

Брой ученици, на които ще преподава учителят по програмата    


Моля изберете дата не по-късна от 10.06.2020 г.
Трети учител

Тази година с приоритет подготвяме учители за Английски език, Математика, Информатика, Биология, Химия и Начален етап.


Преподавани от учителя по програмата

По законов норматив

Ако е приложимо

Преподавани от учителя по програмата 

В които ще преподава учителят

Брой ученици, на които ще преподава учителят по програмата    


Моля изберете дата не по-късна от 10.06.2020 г.
Четвърти учител

Тази година с приоритет подготвяме учители за Английски език, Математика, Информатика, Биология, Химия и Начален етап.


Преподавани от учителя по програмата

По законов норматив

Ако е приложимо

Преподавани от учителя по програмата

В които ще преподава учителят

Брой ученици, на които ще преподава учителят по програмата    


Моля изберете дата не по-късна от 10.06.2020 г.
Пети учител

Тази година с приоритет подготвяме учители за Английски език, Математика, Информатика, Биология, Химия и Начален етап.


Преподавани от учителя по програмата

По законов норматив

Ако е приложимо

Преподавани от учителя по програмата

В които ще преподава учителят

Брой ученици, на които ще преподава учителят по програмата    


Моля изберете дата не по-късна от 10.06.2020 г.
Първи учител целодневна организация на учебния ден

Моля отбележете етап на преподаване

Моля отбележете по кой вариант на седмично разписание ще работите следващата учебна година. (I. Комбиниран - Комбинират се часовете от блок А и блок С или блок А и блок В ; II. Стандартен - блок А, блок В, блок С.)

В които ще преподава учителят.

Брой ученици, на които ще преподава учителят.


Моля изберете дата не по-късна от 10.06.2020 г.
Втори учител целодневна организация на учебния ден

Моля отбележете етап на преподаване

Моля отбележете по кой вариант на седмично разписание ще работите следващата учебна година. (I. Комбиниран - Комбинират се часовете от блок А и блок С или блок А и блок В ; II. Стандартен - блок А, блок В, блок С.)

В които ще преподава учителят.

Брой ученици, на които ще преподава учителят.


Моля изберете дата не по-късна от 10.06.2020 г.
Трети учител целодневна организация на учебния ден

Моля отбележете етап на преподаване

Моля отбележете по кой вариант на седмично разписание ще работите следващата учебна година. (I. Комбиниран - Комбинират се часовете от блок А и блок С или блок А и блок В ; II. Стандартен - блок А, блок В, блок С.)

В които ще преподава учителят.

Брой ученици, на които ще преподава учителят,


Моля изберете дата не по-късна от 10.06.2020 г.
Четвърти учител целодневна организация на учебния ден

Моля отбележете етап на преподаване

Моля отбележете по кой вариант на седмично разписание ще работите следващата учебна година. (I. Комбиниран - Комбинират се часовете от блок А и блок С или блок А и блок В ; II. Стандартен - блок А, блок В, блок С.)

В които ще преподава учителят.

Брой ученици, на които ще преподава учителят,


Моля изберете дата не по-късна от 10.06.2020 г.
Пети учител целодневна организация на учебния ден

Моля отбележете етап на преподаване

Моля отбележете по кой вариант на седмично разписание ще работите следващата учебна година. (I. Комбиниран - Комбинират се часовете от блок А и блок С или блок А и блок В ; II. Стандартен - блок А, блок В, блок С.)

В които ще преподава учителят.

Брой ученици, на които ще преподава учителят по програма Заедно в час


Моля изберете дата не по-късна от 10.06.2020 г.

* Програмата изисква минимум 80% от норматива на учителя да се формира от редовни часове и ЗИП. Осигуряване на пълен норматив е силно препоръчително, но не задължително. Училището сключва трудов договор с учителя по програма „Нов път в преподаването” и заплаща месечно възнаграждение спрямо формирания норматив и Наредба №1 за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета.

 

**Максималният брой часове, преподавани от учител по програма „Нов път в преподаването“, не бива да надвишава повече от 120% от норматива му, формирани от редовни часове и ЗИП.


*** Крайният срок за потвърждаване на несигурните позиции е 10 юни 2020 г. Съветваме Ви да потвърдите позициите колкото се може по-рано преди тази дата. Колкото по-рано потвърдите нуждата си от учител по даден предмет, толкова по-голяма е вероятността да намерим подходящ кандидат за позицията . 
Раздел В. Обща допълнителна информацияРаздел Г. Допълнителна информация за училището

Раздел Д.С политиката за поверителност и обработка на лични данни на "Заедно в час" може да се запознаете на този линк https://zaednovchas.bg/privacy-policy/