ข้อมูลสำหรับสมัครเรียนคอร์สภาษาญี่ปุ่น กับ JCENTER

** หมายเหตุ : ราคาคอร์สเรียนยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน สามารถซื้อหนังสือเรียนได้ในวันแรกที่เริ่มเรียน