PREDDIPLOMSKI STUDIJ EKONOMIJE I MANAGEMENTA

Program na engleskom jeziku

_________________________________________________________________________________________

PODACI O KANDIDATU

_________________________________________________________________________________________

PODACI O RODITELJIMA

_________________________________________________________________________________________

PODACI O SREDNJOJ ŠKOLI

1.
2.
3.
4.

_________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________