Формуляр за кандидатстване по програма "Училища за пример" 2020-2022 г.

| Продължете с попълването на запазена форма
Продължи по-късно.

За да запазите попълненото до този момент и да продължите с попълването по-късно, моля въведете вашия имейл адрес и изберете парола.

С настоящия формуляр Вие заявявате готовността си да участвате в подбора на пилотните 20 училища за програмата "Училища за пример", която ще се проведе в рамките на две години: учебните 2020/2021 и 2021/2022 г.


Попълването на формуляра ще Ви отнеме между 30 и 60 минути, като има възможност да запазите попълненото и да продължите по-късно.


Попълвайки този формуляр, Вие декларирате, че сте се запознали с условията на програмата.


При нужда от допълнителна информация или помощ с попълването на формуляра, можете да се свържете се с нас на имейл schools@zaednovchas.bg, както и на телефон 0894 468 130 с Деница Петришка.


Моля въведете код на училището, съгласно регистъра на МОН.
Раздел А. Обща информация за училището

Моля изберете.(бр. педагогически персонал)

Раздел А. Информация за директора
години


Раздел Б. Училищен живот

Раздел В. КандидатураПредизвикателства свързани с провеждането и прилагането на обученията, с колектива, с продължителността на програмата или други.
Раздел Г. АдминистративниС политиката за поверителност и обработка на лични данни на "Заедно в час" може да се запознаете на този линк https://zaednovchas.bg/privacy-policy/