שאלון הגשת מועמדות תכנית אלול בהדר תש"ף

אנחנו שמחים שבחרת להגיש מועמדות לתכנית אלול בהדר תש"ף, ומעריכים את ההשקעה במילוי טופס המועמדות.

נא לקחת את הזמן לעבור על פרטי התכנית באתר לפני הגשת מועמדות ולוודא פניות והתאמה אליה.
ניתן גם לקרוא שאלות נפוצות על התכנית על מנת ללמוד פרטים נוספים.

מעבר להגשת המועמדות בכתב תהליך הקבלה כולל גם ראיון.

עוד נעיר כי התכנית השנה תתקיים בהתאם למתאפשר לאור המצב ולהנחיות משרד הבריאות.

לשאלות ובירורים ניתן לכתוב אל israel@hadar.org.
פרטים אישיים
כתובת מגורים
גודל כל קובץ מוגבל ל25Mb
רקע והיכרות (מינימום חמישה משפטים לכל שאלה)
תלמידים חוזרים
תלמידינו מתוכניות קודמות: קדמה ואלול, או תכניות הישיבה בניו יורק. נציין כי מספר המקומות לתלמידים חוזרים מוגבל.