מסלוניקי לירושלים
סיפורי תיקון ליל שבועות לשעת משבר הר׳ מישאל ציון

יום רביעי | ד' בסיון 23.5 | 20:30

בעיצומה של מלחמת העולם השניה, מקיים ש״י עגנון תיקון ליל שבועות בבית הכנסת הקטן בשכונת תלפיות. התגלות מרעישה מנחמת אותו.

בדור השבר שאחרי גירוש ספרד, מתכנסים ר׳ שלמה אלקבץ ור׳ יוסף קארו וחבריהם לעשות תיקון ליל שבועות יחד בסלוניקי. התגלות מרעישה מנחמת אותם.

גם אנחנו השנה, בעיצומו של משבר עולמי משלנו, נתכנס לליל לימוד בחג השבועות הקרב ובא. מה נבקש לתקן בה? ומה נקווה שיתגלה במהלכה?

פרטים אישיים
מידע לתשלום (תרומה מוצעת)

תרומה מוצעת למשתתפים*:

*משתתפים מוזמנים לתרום בהתאם ליכולתם וכראות עיניהם
כיצד שמעת על הדר
לשאלות ופרטים נוספים ניתן ליצור קשר - Israel@hadar.org