סדנאות קיץ לילדים (תשפ"ב)

פרטים טכניים
פרטי הילד/הנא להזין 9 ספרות


נא לבחור את הסדנה הרצויה (אפשר יותר מאחת):
מחזור א' – 28/7-14/7
Show Week 1

ההרשמה לסדנה הפעילה בתאריכים 17-18/7 נסגרה, ניתן להצטרף לרשימת המתנה
Show Week 2

ההרשמה לסדנה המסתורית בתאריכים 20-21/7 נסגרה, ניתן להצטרף לרשימת המתנה
Show Week 3

ההרשמה לסדנה המוארת בתאריכים 24-25/7 נסגרה, ניתן להצטרף לרשימת המתנה
Show Week 4

ההרשמה לסדנה הנשמעת בתאריכים 27-28/7 נסגרה, ניתן להצטרף לרשימת המתנה
מחזור ב' – 11/8-31/7
Show Week 5

ההרשמה לסדנה הפעילה בתאריכים 1/8-31/7 נסגרה, ניתן להצטרף לרשימת המתנה
Show Week 6

ההרשמה לסדנה המסתורית בתאריכים 3-4/8 נסגרה, ניתן להצטרף לרשימת המתנה
Show Week 7

ההרשמה לסדנה המוארת בתאריכים 7-8/8 נסגרה, ניתן להצטרף לרשימת המתנה
Show Week 8

ההרשמה לסדנה הנשמעת בתאריכים 10-11/8 נסגרה, ניתן להצטרף לרשימת המתנה
מחזור ג' – 25/8-14/8
Show Week 9

ההרשמה לסדנה הפעילה בתאריכים 14-15/8 נסגרה, ניתן להצטרף לרשימת המתנה
Show Week 10

ההרשמה לסדנה המסתורית בתאריכים 17-18/8 נסגרה, ניתן להצטרף לרשימת המתנה
Show Week 11

ההרשמה לסדנה המוארת בתאריכים 21-22/8 נסגרה, ניתן להצטרף לרשימת המתנה 
Show Week 12

ההרשמה לסדנה הנשמעת בתאריכים 24-25/8 נסגרה, ניתן להצטרף לרשימת המתנה
מחזור ד' – 29/8-28/8
Show Week 13

ההרשמה לסדנה הפעילה בתאריכים 28-29/8 נסגרה, ניתן להצטרף לרשימת המתנה
Show Week 14

ההרשמה לסדנה המסתורית בתאריכים 28-29/8 נסגרה, ניתן להצטרף לרשימת המתנה
פרטי הוריםפרטי אוסף הילד (במידה ואינו ההורה)אישורים

*יתכן ותדרש/י לאישורים נוספים בהמשך בהתאם לאופי הפעילות אליה נרשמת
*בשל החלוקה לקבוצות לפי שכבות גיל ייתכן שינוי במצב הרשמתכם