Кандидатствайте за учител от Национална програмата "Мотивирани учители" Модул 1 и 3 за периода 2020-2022 г.

МОН, СБУ, Заедно в час

Инструкция за канидатстване за училище партньор по програма Нов път в преподаването.

 

С настоящия формуляр Вие заявявате готовността си да станете училище партньор на Заедно в час при изпълнение на Национална програма "Мотивирани учители" модул 1 и/или 3 за периода 2020 - 2022 г. Заявката няма задължаващ характер и не гарантира участието на представляваното от Вас училище в програмата. Чрез този формуляр можете да заявите нуждата си от учители по учители по Английски език, Математика, Информатика, Биология, Химия и Начален етап.

Събраната информация ще се ползва единствено от екипа на фондация Заедно в час при спазване на условия на пълна конфиденциалност. Попълването на заявката ще Ви отнеме между 15 и 50 минути според броя търсени от Вас учители.


За да участвате в програмата трябва да имате щатно свободно работно място със заетост минимум 80%, но не повече от 120%.


При нужда от допълнителна информация или помощ с попълването на формуляра, можете да се свържете се с нас на имейл schools@zaednovchas.bg, както и на телефон 0894 468 130 с Деница Петришка.


Моля въведете код на училището, съгласно регистъра на МОН.
Раздел А. Обща информация за училището


Раздел А. Информация за директораРаздел Б. Нужда от учители от Национална програма "Мотивирани учители" за периода 2020-2022 г.
Ако вече сте подали заявка за периода 2020-2022 г. и искате да я допълните, моля въведете само новите позиции, от които имате нужда.


Първи учител

с приоритет подготвяме учители за Английски език, Математика, Информатика, Биология, Химия и Начален етап.


Преподавани от учителя по програмата

По законов норматив

Ако е приложимо

Преподавани от учителя по програмата

В които ще преподава учителят

Брой ученици, на които ще преподава учителят по програмата


Моля изберете дата не по-късна от 01.09.2020 г.
Втори учител

с приоритет подготвяме учители за Английски език, Математика, Информатика, Биология, Химия и Начален етап.


Преподавани от учителя по програмата

По законов норматив

Ако е приложимо

Преподавани от учителя по програмата 

В които ще преподава учителят

Брой ученици, на които ще преподава учителят по програмата    


Моля изберете дата не по-късна от 01.09.2020 г.
Трети учител

с приоритет подготвяме учители за Английски език, Математика, Информатика, Биология, Химия и Начален етап.


Преподавани от учителя по програмата

По законов норматив

Ако е приложимо

Преподавани от учителя по програмата 

В които ще преподава учителят

Брой ученици, на които ще преподава учителят по програмата    


Моля изберете дата не по-късна от 01.09.2020 г.
Четвърти учител

с приоритет подготвяме учители за Английски език, Математика, Информатика, Биология, Химия и Начален етап.


Преподавани от учителя по програмата

По законов норматив

Ако е приложимо

Преподавани от учителя по програмата

В които ще преподава учителят

Брой ученици, на които ще преподава учителят по програмата    


Моля изберете дата не по-късна от 01.09.2020 г.
Пети учител

с приоритет подготвяме учители за Английски език, Математика, Информатика, Биология, Химия и Начален етап.


Преподавани от учителя по програмата

По законов норматив

Ако е приложимо

Преподавани от учителя по програмата

В които ще преподава учителят

Брой ученици, на които ще преподава учителят по програмата    


Моля изберете дата не по-късна от 01.09.2020 г.
Първи учител целодневна организация на учебния ден

Моля отбележете етап на преподаване

Моля отбележете по кой вариант на седмично разписание ще работите следващата учебна година. (I. Комбиниран - Комбинират се часовете от блок А и блок С или блок А и блок В ; II. Стандартен - блок А, блок В, блок С.)

В които ще преподава учителят.

Брой ученици, на които ще преподава учителят.


Моля изберете дата не по-късна от 01.09.2020 г.
Втори учител целодневна организация на учебния ден

Моля отбележете етап на преподаване

Моля отбележете по кой вариант на седмично разписание ще работите следващата учебна година. (I. Комбиниран - Комбинират се часовете от блок А и блок С или блок А и блок В ; II. Стандартен - блок А, блок В, блок С.)

В които ще преподава учителят.

Брой ученици, на които ще преподава учителят.


Моля изберете дата не по-късна от 01.09.2020 г.
Трети учител целодневна организация на учебния ден

Моля отбележете етап на преподаване

Моля отбележете по кой вариант на седмично разписание ще работите следващата учебна година. (I. Комбиниран - Комбинират се часовете от блок А и блок С или блок А и блок В ; II. Стандартен - блок А, блок В, блок С.)

В които ще преподава учителят.

Брой ученици, на които ще преподава учителят,


Моля изберете дата не по-късна от 01.09.2020 г.
Четвърти учител целодневна организация на учебния ден

Моля отбележете етап на преподаване

Моля отбележете по кой вариант на седмично разписание ще работите следващата учебна година. (I. Комбиниран - Комбинират се часовете от блок А и блок С или блок А и блок В ; II. Стандартен - блок А, блок В, блок С.)

В които ще преподава учителят.

Брой ученици, на които ще преподава учителят,


Моля изберете дата не по-късна от 01.09.2020 г.
Пети учител целодневна организация на учебния ден

Моля отбележете етап на преподаване

Моля отбележете по кой вариант на седмично разписание ще работите следващата учебна година. (I. Комбиниран - Комбинират се часовете от блок А и блок С или блок А и блок В ; II. Стандартен - блок А, блок В, блок С.)

В които ще преподава учителят.

Брой ученици, на които ще преподава учителят по програмата


Моля изберете дата не по-късна от 01.09.2020 г.

* Програмата изисква минимум 80% от норматива на учителя да се формира от редовни часове и ЗИП. Осигуряване на пълен норматив е силно препоръчително, но не задължително. Училището сключва трудов договор с учителя по програмата и заплаща месечно възнаграждение спрямо формирания норматив и наредбата за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета.

 

**Максималният брой часове, преподавани от учител по програмата,  не бива да надвишава повече от 120% от норматива му, формирани от редовни часове и ЗИП.


*** Крайният срок за потвърждаване на несигурните позиции е 01 септември 2020 г. 


Раздел В. Обща допълнителна информацияРаздел Г. Допълнителна информация за училището

Раздел Д.С политиката за поверителност и обработка на лични данни на "Заедно в час" може да се запознаете на този линк https://zaednovchas.bg/privacy-policy/