logodavidson
 מדע עד הבית
 הפעילות תתקיים במהלך חודש אוגוסט, בימים א'-ה' בשעה 10:00
פרטים טכנייםפרטי הנרשםנא להזין 9 ספרות

למשלוח קישור לסדנה בזוםפרטים נוספים

נא לבחור את הסדנה הרצויה (ניתן יותר מאחת)

אישורים

פרטי ממשק מוודל


*יתכן ותדרש/י לאישורים נוספים בהמשך בהתאם לאופי הפעילות אליה נרשמת