Teach For Thailand Fellowship Program 2021 |ลงทะเบียน

ขณะนี้ โครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 9 ได้เปิดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

หากคุณมีความสนใจในการสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนความสนใจมาได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

ลงทะเบียนแสดงความสนใจในโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 9

 

คุณสามารถติดตามการเปิดรับใบสมัครได้ที่ Facebook และ Website ของ Teach For Thailand ค่ะ