Teach For Thailand Fellowship Program 2021 |ลงทะเบียน


Teach For Thailand


คำถามก่อนสมัคร

TFT
ข้อมูลเบื้องต้น
  • โครงการ "ผู้นำการเปลี่ยนแปลง" (Teach For Thailand Fellowship Program) เป็นการทำงานเต็มเวลา โดยมีจุดมุ่งหมายเป็นส่วนขับเคลื่อนเครือข่ายผู้นำ ที่ทำงานเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่เด็กไทยทุกคน
  • ผู้เข้าร่วมโครงการจะปฎิบัติหน้าที่ "ครู" ในโรงเรียนที่มีบริบทท้าทายเป็นเวลา 2 ปี และทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่จะช่วยให้พวกเขากำหนดอนาคตที่ดีกว่าให้กับตนเองและคนรอบข้าง
  • ตลอดระยะเวลาสองปี ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและทักษะวิชาชีพ และได้รับเงินเดือน 18,000 บาท
  • หลังสองปี ผู้เข้าร่วมโครงการจะอยู่ภายใต้เครือข่ายศิษย์เก่า Teach For Thailand Alumni Network และ Teach For All Network พร้อมทั้งทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรของ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ทั้งในและต่างประเทศ และร่วมขับเคลื่อนการศึกษาในภาคส่วนต่าง ๆ
  • โครงการจะวัดคุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละกระบวนการผ่าน 8 สมรรถนะ

  •  สำหรับโครงการพิเศษ "โครงการการคัดเลือกครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยชุมชน" รูปแบบการทำงานจะเหมือนโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงแบบปกติ จะแตกต่างในส่วนของพื้นที่การทำงานที่จังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น และกระบวนการคัดเลือกวัดคุณสมบัติตามความต้องการของคณะกรรมการจากชุนชนเป็นหลัก: อ่านรายละเอียดโครงการพิเศษที่นี่
คำเตือน
เราขอแนะนำให้คุณศึกษารายละเอียดของโครงการฯ ให้รอบด้านก่อนที่จะทำการสมัคร ที่เว็บไซต์ของเรา

เริ่มใบสมัคร: ข้อมูลส่วนตัว

คำแนะนำ
  • เมื่อคุณกรอกข้อมูลส่วนนี้เสร็จ คุณจะได้รับอีเมลยืนยันจากทางทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เพื่อกรอกใบสมัครต่อ
  • ข้อมูลส่วนนี้เป็นเพียงการลงทะเบียนเท่านั้น
  • ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์จะพิจารณาใบสมัครของคุณ ก็ต่อเมื่อคุณได้กรอกใบสมัคร ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
ข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ
ตัวอย่าง: 0812345678 หรือ: +331234567 ถ้าเป็นหมายเลขต่างประเทศ
วว/ดด/ปปปป (คริสตศักราช)
สถานะปัจจุบัน


โปรดระบุปีที่คุณศึกษาเป็นเทอมสุดท้าย ไม่ใช่ปีการศึกษา เช่น ถ้าคุณจบการศึกษาเดือน มิ.ย. 2017 กรุณาใส่ "2017"
โปรดระบุปีที่คุณศึกษาเป็นเทอมสุดท้าย ไม่ใช่ปีการศึกษา เช่น ถ้าคุณจะจบการศึกษาเดือน มิ.ย. 2017 กรุณาใส่ "2017"
ถ้ายังว่างงานให้ใส่ "ไม่มี"
ถ้ายังว่างงานให้ใส่ "ไม่มี"
ถ้ายังว่างงานให้ใส่ "ไม่มี"

ชื่อเต็มของมหาวิทยาลัย

กรุณาเลือกชื่อคณะให้ถูกต้อง


เช่น  คอมพิวเตอร์ การคลัง ภาษาอังกฤษ

ผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี
โปรดทราบว่า ผลการศึกษาเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่จะถูกพิจารณาควบคู่ไปกับประสบการณ์การทำกิจกรรมอื่นๆ
บางมหาวิทยาลัย หรือบางประเทศอาจจะมีวิธีให้คะแนนแตกต่างกัน  หากมหาวิทยาลัยของคุณไม่ได้ใช้ระบบ GPA  กรุณาเลือก"อื่น ๆ" แล้วระบุคะแนนพร้อมคำอธิบาย (คะแนนของคุณ/คะแนนรวม เช่น 85/100 หรือ 400/500) ในช่องด้านล่างนี้  
เกี่ยวกับ Teach For Thailand


แจ้งเตือน
**หากท่านยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น ท่านจะไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการในปีนี้ได้

กรุณาตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอีกครั้งก่อนกดยืนยัน