| Resume a previously saved form
Fortsæt senere

For at kunne fortsætte med formularen senere, skal du indtaste din email og et password.


DET TAGER CA. 15 MIN. AT UDFYLDE ANSØGNINGSSKEMAET

Disse oplysninger skal du bruge:
 • Eksamenspapirer fra gymnasiet og din videregående uddannelse
 • Alle karakterer (evt. foreløbige) fra igangværende og afsluttet uddannelse, inklusiv din studentereksamen
Bemærk: Hvis du blev student i 2004 eller senere, kan du finde dit studenterbevis her. Hvis du blev student tidligere, bedes du kontakte dit gymnasium.
OPTAGELSESKRAV


Du skal have afleveret alle skriftlige opgaver inden sommerakademiets start den 15. juni 2021. Det er muligt at gå til afsluttende eksamener efter den 15. juni, men du kan ikke forvente at have tid til at læse op til eksamener.

Hvis du svarer nej, skal du i din ansøgning vedhæfte dokumentation for, at du er tilmeldt et kursus, som giver dig mulighed for at bestå matematik på B-niveau inden programstart den 15. juni 2021.
KONTAKTOPLYSNINGER 


TIDLIGERE ANSØGT

VEDHÆFT DIN ANSØGNING
I din ansøgning kan du med fordel overveje:
 • Dine forventninger
  Hvad forventer du at få ud af programmet? 

 • Dine evner til at håndtere ansvar, travlhed og modstand
  Programmet er meget krævende. Hvilke erfaringer og personlige egenskaber sætter dig i stand til at håndtere de udfordringer, du vil opleve som graduate? 

 • Dit potentiale til at motivere, inspirere og lede andre
  Vi ser en stærk kobling mellem at være lærer og leder. Hvilke erfaringer og personlige egenskaber har vist dig, at du kan motivere, inspirere og lede andre? 

Undlad venligst billede i dit CV og din ansøgning
Du bedes undlade billede i både CV og ansøgning, da det ikke er nødvendigt for at kunne vurdere dine kompetencer. 

Vedhæft følgende i PDF (maks. 24 MB)
 • Din motiverede ansøgning på højst 1 side
 • Dit CV på dansk uden billede på højst 2 sider
 • Eksamenbevis med karakterer fra din gymnasiale uddannelse
 • Eksamenbevis med karakterer givet på din kandidat- og/eller bacheloruddannelse  Bemærk, at den samlede størrelse på dine filer ikke må overstige 24mb.
  Link til app, som kan samle dine PDF-filer i én fil > 
  Link til app, som kan komprimere din PDF-fil > 
  NUVÆRENDE BESKÆFTIGELSE

  UDDANNELSE
  Du skal have afleveret alle skriftlige opgaver inden sommerakademiets start den 15. juni 2021. Det er muligt at gå til afsluttende eksamener efter den 15. juni, men du kan ikke forvente at have tid til at læse op til eksamener.  KARAKTERGENNEMSNIT
      
  1. Oplys dit karaktergennemsnit på 7-trins-skalaen og uden eventuel bonus.

  Det oplyste snit skal fremgå af dine eksamenspapirer. Hvis dine karakterer er givet efter 13-trins-skalaen, skal du omregne dem til 7-trins-skalaenBrug denne omregningstabel: 
  Omregningstabel: Fra-13-skalaen-til-7
  2. Oplys dit karaktergennemsnit som et vægtet gennemsnit.

  Dit vægtede gennemsnit er dit karaktergennemsnit i forhold til karakterernes ECTS-vægtning.
  Sådan udregner du det vægtede gennemsnit:

  1. Gang hver enkelt karakter med det antal ECTS-point, faget er normeret til = vægt 
  2. Læg alle ECTS-point sammen = samlede ECTS-point
  3. Læg alle vægte sammen (vægt i alt) og divider med det samlede antal ECTS-point

  vægtet gennemsnit  Hvis du ikke er påbegyndt en kandidatuddannelse, så vælg denne mulighed

  Hvorfor vil vi gerne se dine karakterer?
  Dine karakterer indgår i en helhedsvurdering. Konkret betyder det, at du kan have karakterer i den lave ende og være kvalificeret, fordi du også har prioriteret din energi på relevante aktiviteter ud over studier.

  Vi har brug for at kende dine gymnasiekarakterer til bru g med optagelse på meritlæreruddannelsen, som er en del af det toårige program. 
  HVOR VIL DU ARBEJDE?

  Du kan p.t. blive graduate i Kalundborg og i hele hovedstadsområdet. Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil det fremgå, hvilket område tilbuddet gælder for. Du bør være indstillet på, at der kan være en del transporttid, og at det kan være nødvendigt, at du flytter tættere på skolen.

  Teach First Danmark samarbejder med folkeskoler, hvor du kan gøre den største forskel. Det er skoler i socioøkonomisk udsatte boligområder. Det har derfor stor værdi, at du er fleksibel i forhold til, hvor du vil være graduate. 

   VÆLG HOVEDFAG 

   Som en del af programmet læser du en meritlæreruddannelse. Her skal du vælge et hovedfag. 
    

   Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil det fremgå, hvilket hovedfag du har fået. Vi kan ikke garantere, at du får tilbudt det fag, du vælger. Efter din optagelse vil du også vælge 1-2 valgfag.

   Vores mål er, at 80 procent af dem, vi optager, skal læse matematik som hovedfag. Det er nemlig et fag, som skolerne efterspørger.   HVILKE ANDRE FAG VIL DU UNDERVISE I?

   Vælg de fag, du har de bedste faglige forudsætninger for at undervise i.

   Skolerne efterspørger ofte lærere i tysk, fransk, musik og fysik/kemi. Vælg dog også gerne andre fag. Dine valg er ikke bindende, men vejledende for os.    OPTAGELSESPRØVER

    Hvis din ansøgning er god, bliver du invitereret til en eller flere optagelseprøver. Optagelsesprøverne er delt op i to:

    Den første optagelsesprøve er et online-interview. 
    Hvis du går videre, vil du til den anden optagelsesprøve prøve kræfter med en undervisningsøvelse og en caseøvelse, som foregår i København fra kl. 09-17. 

    Inden hver optagelsesprøve vil du få mere information. Formen er afslappet og social, og vi lægger stor vægt på, at det er en god oplevelse for alle.    

    Optagelsesprøverne for anden optagelsesrunde ligger på følgende datoer:

    Optagelsesprøve 1 (interview)
    • Uge 14 
    Optagelsesprøve 2 (øvelser)
    • Uge 15

    VIGTIGE DATOER 

    Bekræft venligst, at du kan deltage i følgende obligatoriske aktiviteter frem til sommerakademiet (i modsat fald bedes du kontakte os, inden du ansøger). Vi anbefaler, at du tager et screenshot af datoerne og/eller noterer dem et sted.

    SEND DIN ANSØGNING (HUSKELISTE)


    Dine filer kan være lidt tid om at uploade  (tryk kun 'Send ansøgning' én gang)
    Dine vedhæftede filer må højst fylde 24 mb i alt.