ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
คุยกับรุ่นพี่ทุนปริญญาตรีอินเตอร์ Hokkaido University
โดย Jeducation x Samyan Co-Op

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563
เวลา 10:30 - 12:00 น.
ทาง Application ZOOM
ข้อมูลติดต่อ
พิมพ์ วัน/เดือน/ปี(ค.ศ.) เช่น 03/12/1992