ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์
เรียนต่อมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น
โดย OISCA Senior High School จ.ชิซึโอกะ

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2020
เวลา 13:00 - 14:00 น.
ทาง Application ZOOM
สำหรับนักเรียน

พิมพ์ วัน/เดือน/ปี(ค.ศ.) เช่น 03/12/1992
สำหรับผู้ปกครอง