Подкрепeте създаването на специализирани учебни материали за учениците с различен майчин език от български!2. Попълнете вашите данниGemoji image for :lock Заедно в час не съхранява информация за вашата дебитна или кредитна карта. Всяко дарение е криптирано и 100% защитено.