מה עניין שמיטה  | הר׳ אביטל הוכשטיין
על מעמדה של השמיטה בימינו

ימי שני בערב | 20:30-21:45

שמונה מפגשים | טו בחשוון – יג בטבת | 2.11 – 28.12 


השיעורים יתקיימו באופן משולב בין זום למפגשים פנים אל פנים במידת האפשר

פרטים אישיים
מידע לתשלום (תרומה מוצעת)

תרומה מוצעת למשתתפים*: 

200 ש״ח עבור הסדרה המלאה | 150 ש״ח עבור סטודנטים 

30 ש״ח עבור שיעור בודד | 20 ש״ח עבור סטודנטים

*משתתפים מוזמנים לתרום בהתאם ליכולתם וכראות עיניהם
כיצד שמעת על הדר
לשאלות ופרטים נוספים ניתן ליצור קשר  - Israel@hadar.org