מעלין בקודש | הר׳ נדב ברגר

גמרא שבת פרק ׳במה מדליקין׳


ימי שלישי בערב | 20:00-21:15

שמונה מפגשים | טז בחשוון – יד בטבת | 3.11 – 29.12 


השיעורים יתקיימו באופן משולב בין זום למפגשים פנים אל פנים במידת האפשר

פרטים אישיים
מידע לתשלום (תרומה מוצעת)

תרומה מוצעת למשתתפים*: 

200 ש״ח עבור הסדרה המלאה | 150 ש״ח עבור סטודנטים 

30 ש״ח עבור שיעור בודד | 20 ש״ח עבור סטודנטים

*משתתפים מוזמנים לתרום בהתאם ליכולתם וכראות עיניהם
כיצד שמעת על הדר
לשאלות ופרטים נוספים ניתן ליצור קשר  - Israel@hadar.org